Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Případová studie: Ostravské zkušenosti s negativním koncem

Případová studie: Ostravské zkušenosti s negativním koncem

V anketě Vodarenstvi.cz jsme získali také odpovědi krajských měst, jejichž projekty spadají do tzv. „režimu velkých projektů“ s rozpočtem za více než 25 milionů Euro. Ve dnešním díle se věnujeme prvnímu neúspěšnému žadateli – Ostravě, která svou dotační žádost pečlivě připravila, kvůli požadované úpravě provozní smlouvy ji ale musela stáhnout.

O projektu
Projekt „Dostavba plošné kanalizace“ řeší odkanalizování stávající zástavby a převedení odpadních vod do městské stokové sítě a Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze (ÚČOV). V současnosti jsou v řešených oblastech vybudovány pouze lokální stokové systémy, které jsou bez jakéhokoliv čištění vyústěny do recipientu (Odra, Ostravice). Součástí projektu byla také rekonstrukce ÚČOV Ostrava, která sice má dostatečnou látkovou i hydraulickou kapacitu, ale vyčištěné odpadní vody nesplňují požadované parametry kvality v ukazateli celkového dusíku.

Cílem projektu bylo zrušit stávající kanalizační výpusti s odtokem nečištěných odpadních vod do povrchových toků, převést veškeré odpadní vody do nově vybudované či rekonstruované stokové sítě s následným vyčištěním odpadních vod na ÚČOV Ostrava, a tím snížit zatížení recipientu (Ostravice, Odra) a okolní přírody vypouštěným znečištěním.

Ostrava požádala o evropské dotace z OPŽP v rámci prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) v „ režimu velkého projektu“. Rozpočet projektu byl totiž vyšší než 25 milionů Euro.  Žádost byla podána 17. 12. 2008, akceptována 7. 4. 2009 a poté zhruba rok probíhala obhajoba technické části. V současnosti je žádost stažena, protože nedošlo k dohodě ohledně požadované úpravy provozní smlouvy.

Stížnosti na složitost procesu
Ing. Jiří Cigánek, manažer projektu, k jednání se SFŽP uvádí: „Obecně lze říci, že příprava a projednání žádosti o dotace z OPŽP je v kontextu projektů, pro něž obec může získat spolufinancování fondů EU, zdaleka nejkomplikovanější. Jednou z mnoha příčin je například průběžná změna vstupních podmínek přijetí a hodnocení žádosti o dotaci a jejích podkladů.“ V tom se pan Cigánek shoduje s řadou dalších žadatelů. Složitost procesu a neustálé úpravy podmínek jsou důvodem, proč většina měst a obcí není schopna bez pomoci poradenských firem proces zvládnout.

Důvody stažení žádosti
Požadavky na úprava koncesní smlouvy s provozovatelem nakonec vedly ke stažení žádosti. Problematickou byla aplikace finančního modelu a jeho vlastní realizaci v praxi. „Za období administrace naší žádosti na SFŽP vzniklo několik verzí finančního modelu a vždy bylo nutno použít poslední verzi, jež se poměrně odlišovala od té předchozí, a v jednom případě dokonce nová verze vůbec nefungovala a generovala nesmysly. Poměrně složitá byla i administrace žádosti, resp. obhajování technického řešení,“ uvádí inženýr Cigánek.
 
Co by měl SFŽP změnit ve své práci?
Pan Cigánek jednoznačně uvádí: „Zjednodušit administraci projektů.“ I zde se manažer ostravského projektu shoduje s řadou dalších žadatelů o evropské dotace.

Foto: Wikipedie, Ragimiri

28. 3. 2011 Jana Bábíková
Mohlo by vás zajímat
Horké dny v MHD dávají cestujícím opět zabrat: Kde po Praze jezdí nejmíň potem „ovoněných“ lidí? Vice

Horké dny v MHD dávají cestujícím opět zabrat: Kde po Praze jezdí nejmíň potem „ovoněných“ lidí?

17.8.

Léto je ročním obdobím, na které se těší většina populace. Koupání, grilovačky, krásné počasí, všechno je pomalejší a nikdo nikam nespěchá. Jsou ale věci, které se nezastaví ani v létě. Třeba taková hromadná doprava funguje nonstop. A právě ta je místem, které dokáže cestujícím ztrpčit den hned z rána. Někdy totiž můžete v MHD narazit na nelibou vůni, která se line celým vozem. 


Zadlužení obcí loni stouplo nad 83 mld. Kč, krajům dluhy klesly Vice

Zadlužení obcí loni stouplo nad 83 mld. Kč, krajům dluhy klesly

17.10.

Dluhy tuzemských měst a obcí loni stouply o 2,7 miliardy korun na 83,3 miliardy korun a skoro polovina z nich připadala na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Zadlužení krajů se loni poprvé snížilo, a to o 8,4 procenta na 19,1 miliardy korun. Vyplývá to z informací ministerstva financí.


Případová studie: Chebské zkušenosti s "velkým" projektem Vice

Případová studie: Chebské zkušenosti s "velkým" projektem

19.4.

Za tři roky by měla být Ohře ještě čistější. Přispěje k tomu skupinový projekt "Chebsko – environmentální opatření". Své zkušenosti se získáváním evropských dotací shrnuje investor projektu, Chevak Cheb, a. s. Článek byl vytvořen na základě odpovědí ankety Vodarenstvi.cz.


Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují se starostové Vice

Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují se starostové

24.3.

Server Vodarenstvi.cz uspořádal na přelomu ledna a února letošního roku anketu na téma čerpání evropských dotací z OPŽP. Odpovědělo celkem 420 starostů od malých obcí až po krajská městů. Zkušenosti starostů jsou však bohužel negativní.


Případová studie: Vodárenské problémy krásných Slavonic Vice

Případová studie: Vodárenské problémy krásných Slavonic

24.2.

V dalším díle seriálu se věnujeme úspěšnému žadateli, který v dotačním procesu musel řešit problémy s dlouhou provozní smlouvou. Projekt se týká intenzifikace čistírny odpadních vod s přivaděčem s rozpočtem 84 milionů korun.


Případová studie: Úspěšný Havířov Vice

Případová studie: Úspěšný Havířov

16.2.

Situace na severu Moravy je specifická tím, že část měst a obcí prodala vodárenskou infrastrukturu Severomoravským vodovodům a kanalizacím (SmVaK). Ten ji dnes tedy nejen vlastní, ale také provozuje. V Havířově přesto našli k evropským dotacím cestu, ale ani ta není zcela bez komplikací.


Jaké jsou konkrétní zkušenosti žadatelů o vodárenské dotace z OPŽP? Vice

Jaké jsou konkrétní zkušenosti žadatelů o vodárenské dotace z OPŽP?

27.1.

Úvodní díl seriálu o problémech měst a obcí - žadatelů o evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zpracováno na základě ankety o problematice čerpání evropských na modernizaci vodárenské infrastruktury.


ANKETA VODARENSTVI.CZ - Jaké jsou konkrétní zkušeností žadatelů z OPŽP? Vice

ANKETA VODARENSTVI.CZ - Jaké jsou konkrétní zkušeností žadatelů z OPŽP?

26.1.

Vodarenstvi.cz připravilo anketu určenou starostům měst a obcí - vlastníkům vodárenské infrastruktury. Získané reakce použijeme v připravovaném seriálu o konkrétních příkladech konkrétních žadatelů. Úvodní díl bude zveřejněn zítra.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE