Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

Tentokrát se podíváme do sousedního Polska, konkrétně Gdaňsku, kde ještě počátkem 90. let byla kvalita pitné vody bez nadsázky katastrofální. Toxické odpadní vody vytékaly přímo do moře, takže místní pláže byly uzavřené a pro turistické účely nevyužitelné. Spolupráce se soukromou vodárenskou společností situaci výrazně změnila k lepšímu.

Zadání pro soukromého provozovatele

Základním důvodem pro uzavření PPP smlouvy (Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru) byly problémy související se zcela nevyhovující kvalitou dodávané pitné vody obyvatelům města Gdaňsk. Navíc časté poruchy na síti vedly k obrovským ztrátám vody a k problémům s plynulostí dodávek vody. Nečištěná odpadní voda, kvůli nedostatečným investicím do systému, zapříčinila uzavření pláží na mořském pobřeží mezi Gdaňskem a Sopotami (oblast východní Pomořany, Polsko).

V roce 2011 byl počet obyvatel v oblasti 510 000. Gdaňsk je hlavním polským přístavem v Baltském moři. Je to město bývalého představitele revoluce a prezidenta Lecha Walesy. Gdaňsk je se svými plážemi i důležitým prázdninovým letoviskem. Společně s plážemi a vybavením sousedních Sopot přitahuje ročně více jak 1 milion návštěvníků.

Nájemní / provozní smlouva byla v roce 1992 podepsána na dobu 30 let mezi smluvními partnery městem Gdaňsk a společností Saur Neptun Gdansk (SNG). Společnost SNG je akciovou společností, kterou z 51 % vlastní francouzská soukromá skupina Saur International a ze 49 % město Gdaňsk. Tato „smíšená“ společnost provozuje a zajišťuje vodovodní a kanalizační služby pro města Gdaňsk a Sopoty. Je odpovědná za provozování a údržbu systému s cílem udržet kvalitu a standardy služeb, fakturace a výběru tržeb.

Město Gdaňsk zůstalo majitelem infrastrukturního majetku, a to prostřednictvím majetkové společnosti GIWK (Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna). Tato společnost je odpovědná za vznik a realizaci nových investic. Město i nadále odpovídá za regulaci a výši vodného a stočného, jelikož cenu schvaluje každým rokem vedení města.

Gdaňská PPP smlouva je velmi často uváděna jako první velký PPP kontrakt ve střední Evropě. Jedná se v něm o 2-úrovňovou spolupráci veřejného a  soukromého sektoru, která je dána jednak PPP smlouvou uzavřenou mezi místním stupněm státní správy a provozovatelem a také spoluvlastnictvím provozní společnosti.


Výsledky: Znovuotevření pláží po 15 letech


V přímořském letovisku Sopoty ležícím poblíž Gdaňsku se nacházejí pláže světové úrovně, včetně příslušného rekreačního vybavení a nejdelšího dřevěného mola v Evropě. Nicméně kvůli chybějícímu čištění odpadních vod vytékaly toxické odpadní vody přímo do moře, což v roce 1978 způsobilo uzavření pláží.

Za pouhé dva roky trvání smlouvy se však společnosti SNG podařilo v roce 1994 překonat původně neexistující čištění odpadních vod a slavnostně otevřít pláže, a tím umožnit koupání mezi Gdaňskem a Sopotami. Životní prostředí ve zdejší přímořské oblasti bylo ozdraveno a byla obnovena zašlá sláva a rozkvět tohoto rekreačního střediska. V celém přímořském regionu došlo doslova k turistickému boomu.


87 % dodávané pitné vody dosáhlo v roce 2010 kvality dle evropských standardů

Společnost SNG se zaměřila na modernizaci úpraven pitných vod, které využívají povrchové vody. Díky použití nových technologií a systémů na úpravu pitné vody se společnosti SNG rychle podařilo dosáhnout kvality vody odpovídající evropským standardům pro pitnou vodu.

V roce 1992 pouze 8 % pitné vody z gdaňské vodovodní sítě odpovídalo požadavkům evropských předpisů, kdežto v roce 2010 to bylo již 87 %.
V roce 2010 společnost SNG získala certifikát kvality ISO 22000: 2005, který se týká analýzy rizik a kritických bodů ve společnosti. Tento certifikát potvrzuje dobrou kvalitu pitné vody v Gdaňsku odpovídající pravidlům pro bezpečnost potravin.  

K průběžnému sledování kvality vody využívá společnost SNG moudrosti samotné přírody: systém biomonitoringu je založen na chování pstruhů duhových a slávek (Unio tumidus – velevruba nadmutého). V roce 2010 byla v Gdaňsku kvalita vody tímto způsobem střežena 80 pstruhy a 40 slávkami.

Podíl vody vyhovující evropským limitům:70 % uživatelů prohlašuje, že pije pitnou vodu s dobrou nebo dokonce vynikající kvalitou

Ještě před PPP projektem se od zlepšení kvality pitné vody očekávalo mnohé: „Lidé říkali, že jsou dokonce ochotni přivítat samotného ďábla, kdyby se kvalita vody zlepšila jen o trošičku!“ (jak uváděl výzkumný projekt v roce 2005). Pokroky, kterých společnost SNG dosáhla, zcela otočily vnímání spotřebitelů vody.

V roce 2010 uskutečnila společnost Brita, leadr v oblasti produktů na filtraci vody, v celém Polsku test v rámci, kterého byla zkontrolována kvalita kohoutkové vody poskytované 10 největšími dodavateli pitné vody. Ukázalo se, že některé výsledky jsou pozoruhodné a svědčí o velmi vysoké spokojenosti s kvalitou dodávané pitné vody. Gdaňská kohoutková voda vyšla jako vítěz v kategorii vůně a chutě.
Nedávné průzkumy spokojenosti zákazníků ukázaly, že 70 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vodu za vynikající (zdroj: společnost SNG).
V porovnání se situací v roce 1992 se spokojenost s vodou dramaticky zvýšila jak po objektivní, tak i po subjektivní stránce.


Ztráty vody v gdaňské vodovodní síti klesly z 25 % na 13 %

V rámci spolupráce byl aplikován systém na sledování úniků v celé distribuční síti. Poruchy na síti se tak od roku 1992 podařilo snížit dokonce o 50 %.
Výsledkem jsou výrazné úspory vody. Např. v roce 2010 v objemu 460 000 m3 v porovnání s rokem 2009).


Spokojený investor

„Společnost Saur Neptun Gdansk odvedla vynikající práci, aby zajistila vysoký standard poskytovaných služeb, mezi nimiž lze zmínit perfektní kvalitu pitné vody.”, hodnotí spolepráci Pawel Adamowicz, starosta města Gdaňsk na Global Water Summitu v Berlíně v roce 2011.


Foto: Wikipedie, Esbi, licence

30. 6. 2014 (jab)
Mohlo by vás zajímat
Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav Vice

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

11.5.

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.


Pro africkou vodu jsou normy přínosem Vice

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

4.5.

Nové video laicky vysvětluje, jak zavedení norem pomáhá vodárenské společnosti v Senegalu spolehlivěji dodávat pitnou vodu v regionu a současně zlepšovat spokojenost koncových zákazníků.Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu Vice

Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu

27.4.

Společnost Vallourec, specialista na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl, se již deset let zaměřuje na spotřebu vody. Pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů Vallourec přejal nástroj vyvinutý společností Veolia.


Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu Vice

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

20.4.

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.


Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu Vice

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

13.4.

Skupina Veolia vybudovala v Hong-kongu závod na zpracování kalů, který je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, naprosto nezávislý a soběstačný z hlediska energie a vody.


Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku Vice

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

30.3.

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody Vice

Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody

16.3.

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.


V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40% Vice

V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40%

16.2.

Mezi roky 2000 až 2010 v rumunském hlavním městě dramaticky přibylo také spokojených zákazníků se službami v oblasti vodárenství – v roce 2002 bylo spokojeno jen 46 % dotazovaných, v roce 2008 již 75 %. Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů.
 


Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod) Vice

Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod)

2.2.

Přírodní zdroje jsou stále vzácnější. Logicky se nabízí otázka: Jak dlouho přírodní zdroje ještě vydrží? Jak dlouho budou k dispozici pro běžnou spotřebu a pro průmyslové užití? Řešení se nabízí.. Musíme nejen šetřit přírodními zdroji, ale také se snažit o jejich recyklaci a obnovu. To je podstata tzv. kruhové ekonomiky, která je tématem nového seriálu.


Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť Vice

Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť

30.9.

Procento lidí v Limeiře připojené na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100 %, přestože populační růst byl 31 %. Čištění odpadních vod v tomto městě dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.


Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno Vice

Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno

8.9.

Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.


Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 % Vice

Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 %

29.8.

V Shenyangu se podařilo během 3 let snížit procento nefakturované vody ze 30 % na 10 %. Dalším výrazným úspěchem v tomto čínském městě jsou úspory spotřeby energií, které dosáhly 6 % na výrobní jednotku či zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb v roce 2011.
 


Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 % Vice

Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 %

28.8.

Během osmi let byla v Apalitu zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž se zvýšila míra pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo k zajištění nezávadnosti dodávané vody i vytvoření nových pracovních míst.


Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury Vice

Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury

21.8.

A výsledky tomu odpovídají.  V Anglii a Walesu odpovídá evropským standardům 99,96 % vzorků pitné vody.  Nárůst byl zaznamenán i v kvalitě vody anglických řek. Spíše dobrá nebo vynikající kvalita byly hodnoceno u 72% toků . 


Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně Vice

Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

19.8.

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury.


Uganda:  640% nárůst aktivních zákaznických přípojek  za 11 let Vice

Uganda: 640% nárůst aktivních zákaznických přípojek za 11 let

13.8.

Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – narostl o 640 %. Zvýšil se také objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli a to 8 krát za posledních 5 let.


Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody Vice

Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody

11.8.

Procento lidí využívajících dodávek pitné vody se v Mbombele za pouhých 5 let zvýšilo z 56 % na 89 %. Dalším výrazným úspěchem společnosti Sembcorp Silulumanzi je zvýšení podílu inkasovaných tržeb o 5 % a to na 78 %. Za tyto pokroky obdržela cenu „Blue and Green Drop awards“.


V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z   28 % na 86 % Vice

V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z 28 % na 86 %

6.8.

V tomto pobaltském přímořském letovisku jsou se službami privátního provozovatele spokojeni - 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající. Řízení kvality pitné vody je přitom certifikováno dle normy ISO 22000 a kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.


Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 % Vice

Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 %

4.8.

Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.


V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60% Vice

V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60%

30.7.

V Austrálii podporuje Veolia přechod od skladování odpadu k jeho využití. Díky spolupráci se výrazně snížilo nejen množství skladovaného odpadu, ale také klesly provozní náklady, uhlíková stopa a vytvořila se další pracovní místa.
 


Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě Vice

Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

23.7.

Pokračujeme v seriálu mapujícím spolupráci veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu ve světě. Tentokrát se věnujeme indickému Laturu, kde se podařilo za 3 roky rozšířit přístup k pitné vodě ze 70 % na 90 % populace, v průběhu 2 let snížit ztráty vody ze 45 % na 10 %, zlepšit kvalitu vody i zákaznické služby.
 


Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin Vice

Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

21.7.

A tím výhody spolupráce v rámci PPP modelu nekončí. Společnosti Aqua Pennsylvania se podařilo snížit spotřebu pohonných hmot o 28 000 galonů, zavést UV-oxidaci a snížit podíl nefaktirované vody. Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“). 


Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení Vice

Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení

16.7.

Od roku 2002 mají obyvatelé Cartageny přístup k pitné vodě po více než 99 % dne. I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, připojenost na vodovodní síť se zvýšila na 99,9 %. Přibylo také spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.


Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel Vice

Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel

14.7.

V březnu 2006 mělo pouze 8 % obyvatel zajištěny nepřetržité dodávky pitné vody. Po 3,5 letech provozovatel dodával pitnou vodu nepřetržitě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. Spokojenost zákazníků se službami vzrostla na 89 % v roce 2010.


Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků Vice

Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků

9.7.

Pokrytí službami vzrostlo v Jakartě z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil. Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel. Dalších 16 000 lidí má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.


 


Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství Vice

Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství

7.7.

Vodárenství v Senegalu je na poměrně vysoké úrovni ve srovnání se zbytkem subsaharské Afriky. Místním specifikem je dlouhodobá spolupráce veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu. Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.


Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod Vice

Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod

2.7.

V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno, odváděno na čistírnu odpadních vod a odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.


Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby Vice

Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby

25.6.

Ve vzdálené Brazílii zahajujeme letní seriál, ve kterém se budeme věnovat zahraničním inspiracím. Jako první jsme vybrali brazilský Petropolis, ve kterém se komerčnímu provozovateli podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků. 


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE