Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Poldr na Bílském potoce ochrání před stoletou vodou

Poldr na Bílském potoce ochrání před stoletou vodou

Povodí Vltavy uvedlo do zkušebního provozu poldr na Bílském potoce nad obcí Bílsko u Vodňan. Stavební náklady činí 32,9 milionu korun. ČTK to oznámil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Poldr sníží povodňový přítok na potoce o více než dvě třetiny. Přívalové deště zasáhly Bílsko a okolní obce za posledních deset let třikrát, napáchaly stomilionové škody.

O zkušebním provozu suché nádrže do konce listopadu rozhodl vodoprávní úřad. Hlavním účelem je ochrana obce Bílsko před povodněmi na Bílském potoce. Nádrž je schopna přeměnit kulminační průtok stoleté povodně 25 metrů krychlových za sekundu na "neškodný odtok sedm metrů za sekundu, a tím ochránit obec Bílsko před vznikem povodňových škod," doplnil mluvčí.

Poldr se stavěl od listopadu 2016 do ledna 2018. Vzdouvacím objektem je přímá zemní hráz vysoká téměř devět metrů. Převádění vody zajišťuje železobetonový objekt s pevným otvorem rozměrů metr krát metr. Součástí stavby byl i systém pro měření a pozorování hráze. Stavební náklady dosáhly 32,9 milionu Kč, z nichž 22 milionů šlo z dotace ministerstva zemědělství, zbytek zaplatil státní podnik Povodí Vltavy.

Povodí Vltavy spravuje na území 28.708 kilometrů čtverečních téměř 22.000 kilometrů vodních toků. Hospodaří se 110 vodními nádržemi, stará se o 21 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, o 347 jezů a 19 malých vodních elektráren.

Foto: Wikipedia, Jklamo, licence

8. 6. 2018 ČTK
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE