Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Písek dostavěl úpravnu vody za 180 milionů Kč

Písek dostavěl úpravnu vody za 180 milionů Kč

Písek zprovoznil novou úpravnu vody za více než 181 milionů Kč bez DPH. Úpravnu začalo město stavět v květnu 2017. Město má uzavřenou koncesní smlouvu s provozovatelem vodárenské sítě firmou ČEVAK. Náklady na stavbu zaplatilo město z nájemného, které Písku za vodohospodářský majetek hradí ČEVAK, ročně 55 milionů korun. Úpravna bude rok ve zkušebním provozu. 

ČTK to řekla mluvčí města Irena Malotová.

Z nové úpravny na Hradišti začala do vodovodního řadu téci pitná voda koncem ledna. "Díky této významné investici bude v Písku na dlouhá léta zajištěna stabilizace dodávek kvalitní pitné vody," řekla mluvčí.

Zařízení tvoří tři objekty: budova úpravny u lyžařského svahu, čerpací stanice surové vody v areálu staré úpravny a jímací objekt. Úpravnu dokončilo město loni, letos zahájilo zkušební provoz. Do konce roku 2019 bude dělat laboratorní zkoušky vyráběné vody. Zkušební provoz potrvá rok, poté, až ho město vyhodnotí, úpravnu zkolauduje a uvede do trvalého provozu. "Ve zkušebním provozu se kontroluje kvalita vyráběné vody a funkčnost zařízení," uvedl jednatel Vodárenské správy Písek Roman Honzík.

Automatický systém umožní řídit úpravu a výrobu pitné vody i při výkyvech kvality surové vody. "Díky napojení na vizualizaci potrubí a propojení systému s matematickým modelem vodárenské sítě významně omezíme úniky vody, a tak budeme tuto čím dál dražší surovinu i šetřit," doplnil.

Písek zásobují vodou dva zdroje. Osmdesát procent tvoří upravená říční voda z Otavy, zbytek zajišťuje Jihočeská vodárenská soustava (JVS) z nádrže v Římově. "Kombinace dvou zdrojů se potvrdila jako výhodná i v posledních měsících roku 2018, kdy jsme po odpojení staré úpravny nemuseli řešit žádné problémy s dodávkami pitné vody odběratelům či s její kvalitou," řekla místostarostka Petra Trambová (Pro Písek).

Městu Písek dodával JVS od listopadu 2018 zhruba 5000 metrů krychlových pitné vody denně. Do Písku dodával JVS vodu už na přelomu srpna a září 2018. Tehdy kvůli suchu klesl průtok v Otavě pod přípustné množství umožňující odběr vody do úpravny. Voda z Otavy se ve městě upravuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován první vodojem.

Foto: Wikipedia, Cryoman, licence

30. 1. 2019 ČTK
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE