Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

A tím výhody spolupráce v rámci PPP modelu nekončí. Společnosti Aqua Pennsylvania se podařilo snížit spotřebu pohonných hmot o 28 000 galonů, zavést UV-oxidaci a snížit podíl nefaktirované vody. Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“). 

Stát Pensylvánie se nachází na severovýchodě USA a žije v něm více než 12,7 mil. obyvatel. Průmysl je v Pensylvánii značně rozvinut. Jedná se především o těžební, hutní, strojírenský, chemický, elektrotechnický, papírenský a tabákový průmysl. V Pensylvánii se pěstuje především kukuřice a tabák, produkuje se seno a houby. Pensylvánie leží na severovýchodě Spojených států amerických mezi Erijským jezerem a Delawarským zálivem. Napříč státem od jihozápadu k severovýchodu prochází Appalačské pohoří. Východní hranice státu je vedena po řece Delaware, která Pensylvánii přirozeně odděluje od státu New Jersey a části státu New York, který je severním sousedem Pensylvánie.


Zadání pro soukromého provozovatele

Společnost Aqua Pennsylvania poskytuje vodohospodářské služby pro 1,4 mil. lidí žijících ve 30 okresech státu Pensylvánie. Regulující vládní úřady jsou v této oblasti Pennsylvania Public Utility Commission a Pennsylvania Department of Environmental Protection.

Společnost Aqua Pennsylvania byla založena pod názvem Springfield Water Company v roce 1886 za účelem zajištění dodávek pité vody pro obce na předměstí Philadelphie. Po více jak sto letech rozvoje a změn vyrostla tato společnost do utilitní společnosti pojmenované Aqua America, vlastněné národním investorem. Její pensylvánská pobočka je největší a řídí se zákony státu Pensylvánie.


Výsledky: UV-oxidace pomohla v boji proti řasám

V řece Neshaminy Creek, odkud se odebírá surová voda pro jednu z úpraven pitné vody společnosti Aqua, se přirozeně vyskytují kvetoucí řasy způsobující problémy s chutí a vůní pitné vody. K vypořádání se s tímto faktem používala společnost aktivní uhlí. Přesto si z času na čas někteří spotřebitelé stěžovali na zemitou chuť pitné vody a její zápach po plísních. Společnost Aqua proto provedla několik studií, aby našla vhodnější metodu, která by zajistila dobrou chuť a vůni pitné vody. Společnost tedy začala používat systém UV-oxidace, který redukuje znečištění z řas, které ovlivňuje chuť a zápach. Podle historických údajů mohlo dávkování aktivního uhlí ve výši 30 mg/l přispět k redukci max. k 55% znečištění z řas. Oproti tomu metoda UV-oxidace téměř zdvojnásobuje efektivnost procesu a zajišťuje snížení znečištění min. o 90 %.


Ušetřeno 3,9 milionu kilowatthodin

Společnost Aqua pracuje na zvýšení energetické efektivnosti s cílem snížit dopady na životní prostředí a ušetřit náklady na energie. Od roku 2004 používá speciální technologii pro kontrolu osvětlení ke snížení světelného znečištění. Společnost Aqua se snaží používat úsporné žárovky (výkonnější fluorescenční zářivky) a pohybové senzory či fotočidla. Tento systém jí umožňuje uspořit ročně přibližně 916 000 kWh. Společnost Aqua také zmodernizovala laboratorní vybavení na rozbory pitné vody, a to s ohledem na zvýšení výkonnosti laboratoří. Nová testovací metoda společnosti umožňuje provádět i „micro-extrakce“, které potřebují na testy o 98 % méně chemických látek a rozpouštědel a přitom je získáno dostatečné množství dat. Tento postup nejenže snižuje spotřebu elektrické energie v laboratořích, ale snižuje i množství nebezpečných odpadních vedlejších produktů.

Společnost Aqua používá rovněž alternativní zdroje energií, jakými jsou vítr a slunce. Míchadla na solární energii zajišťují kvalitu pitné vody bez dodatečných chemikálií. V rámci partnerství s pensylvánským úřadem na ochranu životního prostředí (Pennsylvania Department of Environmental Protection) společnost Aqua získala dotace a dále obdržela federální grant ve výši 1 mil. $ od úřadu pro energetický rozvoj (Pennsylvania Energy Development Authority) za účelem vybudování solární elektrárny (Ingram’s Mill Solar Farm). Během slunečných dnů v ní může být dokonce vyrobeno až 300 kilowatt, které jsou nad rámec místní spotřeby a mohou být prodány lokálnímu dodavateli elektřiny. Společnost Aqua tak v roce 2011 ušetřila v nákladech na elektrickou energii 130 000 $.

Společnost Aqua instalovala také speciální topný systém, který recykluje použitý olej a vyhřívá dvě údržbárenské dílny. Celkově bylo v regionu jihovýchodní Pensylvánie obsluhovaném společností Aqua ušetřeno na spotřebě elektrické energie téměř 3,9 mil. kilowatt hodin a na spotřebě pohonných hmot přibližně 28 000 galonů. Mezi roky 2009 a 2010 byla snížena i odhadovaná emise skleníkových plynů o 3 250 metrických tun.


Optimalizace asset management

Společnost Aqua je přesvědčená o důležitosti dobrého asset managementu, který může zajistit nepřetržitou dostupnost poskytovaných služeb a prodloužit životnost infrastruktury. V roce 2009 zavedla společnost ve třech výrobních divizích nový software pro asset management. Ten pracuje s detailní databází veškerého majetku (v roce 2011 bylo doplněno 8 000 majetkových položek) a zachycuje a ukládá všechny preventivní, plánované a nápravné práce v oblasti údržby. Během prvního čtvrtletí roku 2011 databáze vygenerovala více jak 31 500 běžných / preventivních pracovních příkazů. Jedním ze základních cílů databáze je identifikace těch případů údržby, které si vyžadují erudovaná rozhodnutí.

Těmto snahám společnosti předcházelo v roce 2008 ocenění „Management innovation“, které společnost Aqua získala za svůj AIMS (Asset Information Management System) s vazbou na GIS (Geographic Information System). AIMS svým uživatelům umožňuje dohledat detailní informace o hlavních poruchách potrubí či hydrantů a o zákaznických (odběrných) místech, přičemž obsahuje i tisíce naskenovaných stavebních výkresů.

Oba programy společnosti Aqua usnadňují identifikaci vlastních priorit mezi infrastrukturními projekty dle jejich efektivnosti a s ohledem na optimalizaci používání kapitálu k výměně či modernizaci provozovaného zařízení. V každodenních činnostech mohou být systémy AIMS a GIS používány i pohotovostními jednotkami.

 


 

 

Výrazná zlepšení podílu nefakturované vody

Důležitým klíčovým výkonnostním ukazatelem k měření efektivnosti sítí je objem nefakturované vody, což je voda, kterou společnost nemůže sledovat, zahrnující skryté úniky a ztráty, nefunkční měřidla a krádeže. V porovnání s celostátními údaji udržuje společnost Aqua úroveň nefakturované vody pod průměrem. Nicméně k udržení těchto hodnot bude muset ještě vynaložit výrazné úsilí, protože do provozování převzala vodovodní sítě, kde je i řada vodovodních potrubí starších než 100 let. Jedním z příkladů systémů s vysokými ztrátami vody, kde již došlo k jejich snížení, jsou jezera Laurel. Tento systém měl ještě před dvěma lety průměrné ztráty nefakturované vody větší než 50 %. Díky důkladnému monitoringu, průzkumům, lepšímu vybavení a cílenějším investicím do infrastruktury se ovšem společnosti Aqua podařilo snížit procento nefakturované vody na 25 % za pouhé dva roky.


 

Zdroj: Wikipedia, kev72, licence


 

21. 7. 2014 JB
Mohlo by vás zajímat
Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav Vice

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

11.5.

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.


Pro africkou vodu jsou normy přínosem Vice

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

4.5.

Nové video laicky vysvětluje, jak zavedení norem pomáhá vodárenské společnosti v Senegalu spolehlivěji dodávat pitnou vodu v regionu a současně zlepšovat spokojenost koncových zákazníků.Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu Vice

Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu

27.4.

Společnost Vallourec, specialista na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl, se již deset let zaměřuje na spotřebu vody. Pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů Vallourec přejal nástroj vyvinutý společností Veolia.


Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu Vice

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

20.4.

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.


Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu Vice

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

13.4.

Skupina Veolia vybudovala v Hong-kongu závod na zpracování kalů, který je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, naprosto nezávislý a soběstačný z hlediska energie a vody.


Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku Vice

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

30.3.

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody Vice

Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody

16.3.

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.


V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40% Vice

V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40%

16.2.

Mezi roky 2000 až 2010 v rumunském hlavním městě dramaticky přibylo také spokojených zákazníků se službami v oblasti vodárenství – v roce 2002 bylo spokojeno jen 46 % dotazovaných, v roce 2008 již 75 %. Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů.
 


Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod) Vice

Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod)

2.2.

Přírodní zdroje jsou stále vzácnější. Logicky se nabízí otázka: Jak dlouho přírodní zdroje ještě vydrží? Jak dlouho budou k dispozici pro běžnou spotřebu a pro průmyslové užití? Řešení se nabízí.. Musíme nejen šetřit přírodními zdroji, ale také se snažit o jejich recyklaci a obnovu. To je podstata tzv. kruhové ekonomiky, která je tématem nového seriálu.


Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť Vice

Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť

30.9.

Procento lidí v Limeiře připojené na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100 %, přestože populační růst byl 31 %. Čištění odpadních vod v tomto městě dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.


Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno Vice

Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno

8.9.

Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.


Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 % Vice

Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 %

29.8.

V Shenyangu se podařilo během 3 let snížit procento nefakturované vody ze 30 % na 10 %. Dalším výrazným úspěchem v tomto čínském městě jsou úspory spotřeby energií, které dosáhly 6 % na výrobní jednotku či zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb v roce 2011.
 


Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 % Vice

Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 %

28.8.

Během osmi let byla v Apalitu zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž se zvýšila míra pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo k zajištění nezávadnosti dodávané vody i vytvoření nových pracovních míst.


Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury Vice

Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury

21.8.

A výsledky tomu odpovídají.  V Anglii a Walesu odpovídá evropským standardům 99,96 % vzorků pitné vody.  Nárůst byl zaznamenán i v kvalitě vody anglických řek. Spíše dobrá nebo vynikající kvalita byly hodnoceno u 72% toků . 


Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně Vice

Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

19.8.

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury.


Uganda:  640% nárůst aktivních zákaznických přípojek  za 11 let Vice

Uganda: 640% nárůst aktivních zákaznických přípojek za 11 let

13.8.

Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – narostl o 640 %. Zvýšil se také objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli a to 8 krát za posledních 5 let.


Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody Vice

Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody

11.8.

Procento lidí využívajících dodávek pitné vody se v Mbombele za pouhých 5 let zvýšilo z 56 % na 89 %. Dalším výrazným úspěchem společnosti Sembcorp Silulumanzi je zvýšení podílu inkasovaných tržeb o 5 % a to na 78 %. Za tyto pokroky obdržela cenu „Blue and Green Drop awards“.


V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z   28 % na 86 % Vice

V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z 28 % na 86 %

6.8.

V tomto pobaltském přímořském letovisku jsou se službami privátního provozovatele spokojeni - 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající. Řízení kvality pitné vody je přitom certifikováno dle normy ISO 22000 a kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.


Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 % Vice

Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 %

4.8.

Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.


V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60% Vice

V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60%

30.7.

V Austrálii podporuje Veolia přechod od skladování odpadu k jeho využití. Díky spolupráci se výrazně snížilo nejen množství skladovaného odpadu, ale také klesly provozní náklady, uhlíková stopa a vytvořila se další pracovní místa.
 


Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě Vice

Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

23.7.

Pokračujeme v seriálu mapujícím spolupráci veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu ve světě. Tentokrát se věnujeme indickému Laturu, kde se podařilo za 3 roky rozšířit přístup k pitné vodě ze 70 % na 90 % populace, v průběhu 2 let snížit ztráty vody ze 45 % na 10 %, zlepšit kvalitu vody i zákaznické služby.
 


Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení Vice

Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení

16.7.

Od roku 2002 mají obyvatelé Cartageny přístup k pitné vodě po více než 99 % dne. I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, připojenost na vodovodní síť se zvýšila na 99,9 %. Přibylo také spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.


Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel Vice

Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel

14.7.

V březnu 2006 mělo pouze 8 % obyvatel zajištěny nepřetržité dodávky pitné vody. Po 3,5 letech provozovatel dodával pitnou vodu nepřetržitě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. Spokojenost zákazníků se službami vzrostla na 89 % v roce 2010.


Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků Vice

Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků

9.7.

Pokrytí službami vzrostlo v Jakartě z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil. Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel. Dalších 16 000 lidí má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.


 


Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství Vice

Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství

7.7.

Vodárenství v Senegalu je na poměrně vysoké úrovni ve srovnání se zbytkem subsaharské Afriky. Místním specifikem je dlouhodobá spolupráce veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu. Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.


Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod Vice

Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod

2.7.

V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno, odváděno na čistírnu odpadních vod a odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.


Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti Vice

Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

30.6.

Tentokrát se podíváme do sousedního Polska, konkrétně Gdaňsku, kde ještě počátkem 90. let byla kvalita pitné vody bez nadsázky katastrofální. Toxické odpadní vody vytékaly přímo do moře, takže místní pláže byly uzavřené a pro turistické účely nevyužitelné. Spolupráce se soukromou vodárenskou společností situaci výrazně změnila k lepšímu.


Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby Vice

Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby

25.6.

Ve vzdálené Brazílii zahajujeme letní seriál, ve kterém se budeme věnovat zahraničním inspiracím. Jako první jsme vybrali brazilský Petropolis, ve kterém se komerčnímu provozovateli podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků. 


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE