Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Největší vodohospodářská akce v ČR se blíží

Největší vodohospodářská akce v ČR se blíží

Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE představí trendy v oboru i nejaktuálnější informace, Zástupci měst a obcí, představitelé ministerstev, lídři trhu a špičkoví odborníci se sejdou 19. až 21. května na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE - největší vodohospodářské akci v České republice s nejdelší tradicí.

Letos se výstava bude konat podevatenácté, podruhé za sebou v pražském areálu PVA EXPO - Letňany. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), organizátorem společnost Exponex s.r.o.

Na jaké vodohospodářské projekty bude možné získat dotace? Jak se nový zákon o odpadech dotkne provozovatelů čistíren odpadních vod? Jak se bude vodohospodářský obor regulovat? A jaké jsou možnosti čištění odpadních vod pro malé obce? To jsou jen některé z otázek, na které 19. – 21. května odpoví odborná část mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE.

„Jde o nejdůležitější a největší akci v oboru s mezinárodní účastí a devatenáctiletou tradicí, která patří mezi uznávané akce i v zahraničí. Kromě novinek, inovací a technologických zlepšení vystavujících firem přinese také nejaktuálnější informace v odborném doprovodném programu výstavy,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex. Akce je určená nejen pro zástupce vodohospodářských firem, ale také pro zástupce měst a obcí, provozovatele vodovodů a kanalizací, projektanty, investory, stavební či průmyslové firmy nebo jen zkrátka fanoušky oboru.

Účastníky a návštěvníky čeká více než 190 vystavovatelů na ploše přes 6 000 m2 a nad 20 odborných přednášek v doprovodném programu.
Ten pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2015 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti. „Úkolem bude provést navrtávku pod tlakem a sestavit domovní přípojku. Rozhoduje rychlost montáže a kvalita provedení,“ popsala ředitelka SOVAK ČR Miloslava Melounová v pořadí už 14. ročník Vodárenské soutěže zručnosti. Již tradičně bude probíhat také doprovodná Soutěž učňů oboru instalatér a jubilejní 10. ročník fotosoutěže – letos s tématem „Vodní skvosty“ a rekordní účastí více než 50 autorů.

Fotografie profesionálních fotografů si mohou lidé prohlédnout na výstavě „Voda nad zlato“, kterou pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Právě na její účet a na podporu projektů humanitární
a rozvojové pomoci s tématem VODA poputuje část peněz vybraných na vstupném.
VODOVODY-KANALIZACE
19. ročník mezinárodní výstavy 
19. – 21. května 2015
Praha, PVA EXPO Letňany www.vystava-vod-ka.cz/

Jak na dotace?
Jak bude vypadat nové programové období a jaké možnosti přinese? To je jedna z hlavních otázek doprovodného programu 19. ročníku výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Věnovat se jí bude hned několik přednášek.

O více než 21 miliard korun bude možné žádat na výstavbu a dostavbu vodovodů a kanalizací, výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod a výstavbu a modernizaci úpraven pitné vody v Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) v novém programovém období pro roky 2014 – 2020. Peněz bude výrazně méně než v předchozím období, a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. O tom, jaké možnosti přinese nový OP ŽP, budou s účastníky diskutovat odborníci z ministerstva životního prostředí 20. května celé čtvrteční odpoledne.

Nová regulace
Pro bezproblémové čerpání z evropských fondů by měl na ministerstvu zemědělství vzniknout nový regulační odbor. Právě roztříštěná regulace vodárenského oboru byla doposud trnem v oku Evropské komisi. Letošní usnesení vlády, aby regulaci vodárenství koordinovalo ministerstvo zemědělství, ale požadavkům Komise vyhovuje a nic by tedy nemělo dotace do vodohospodářské infrastruktury ohrozit.

„Nový regulační odbor bude mít kontrolní a koordinační roli, ale zároveň bude rozvíjet i důležitý prvek nepřímé regulace, a to formou benchmarkingu. Nový systém zvýší transparentnost regulace cen pro vodné a stočné, zajistí dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepší ochrany spotřebitelů,“ říká Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací na ministerstvu zemědělství.
Nad dalším možným rozvojem regulace vodárenského oboru i o současném výsledku rozhodnutí vlády bude diskutovat s účastníky doprovodného programu výstavy v úterý 19. května od 11:45.

Inovace a know-how
Nové možnosti podpory pro inovativní technologie a výrobky představí ředitelka odboru ekologie na ministerstvu průmyslu a obchodu Pavlína Kulhánková. „Hlavními příjemci, pro které je vyčleněna převážná část finanční alokace, jsou malí a střední podnikatelé. Nicméně v některých programech mohou být příjemci podpory také velké podniky,“ vysvětlila Kulhánková.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je členěn do čtyř věcně zaměřených prioritních os. Čeští podnikatelé budou mít možnost čerpat asi 120 miliard korun. První dotační programy a výzvy pro předkládání projektů vyhlásí ministerstvo průmyslu a obchodu ještě letos.
„Vedle dotačních programů podpory se počítá rovněž s programy využívajícími jako formu podpory finanční nástroje, jejichž využití musí podle evropské legislativy nejprve projít předběžným posouzením,“ upozorňuje Pavlína Kulhánková.

Vládou schváleným programem podpory využitelným pro firmy oborů vodovody a kanalizace je zejména Program podpory Inovace, jehož cílem je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení její konkurenceschopnosti prostřednictvím využívání unikátních know-how.

„Dalším pro firmy oborů vodovody a kanalizace zajímavým programem je Program podpory Potenciál, jehož cílem je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. A Program podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje,“ doplnila Pavlína Kulhánková z ministerstva průmyslu a obchodu. Více se dozvíte na její přednášce ve čtvrtek 21. května v 10 hodin.

O tom, jak nakládat s komunálním odpadem podle nové legislativy či s kaly z čistíren odpadních vod, se bude diskutovat 20. května celé středeční dopoledne. „V oblasti nakládání s kaly zjišťujeme nejčastěji porušení například při jejich aplikaci na zemědělskou půdu, případně při jejich využití v kompostárnách,“ uvedla Veronika Jarolímová z České inspekce životního prostředí. O tom, jaké trendy a případy jsou v rozporu se zákonem, bude hovořit od 11 hodin.

Diskutovat se bude také o možnostech odpadních vod pro obce do 2000 EO, o plánování v oblasti vod, opatřeních k zvládání povodní, ochraně vodních zdrojů, energii z odpadních vod a řadě dalších zajímavých témat.

Více informací o výstavě VODOVODY-KANALIZACE naleznete na www.vystava-vod-ka.cz 

16. 4. 2015 Exponex
Mohlo by vás zajímat
Obor letí strmě kupředu – na mezinárodní vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat Vice

Obor letí strmě kupředu – na mezinárodní vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat

21.9.

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, známá pod zkratkou VOD-KA, otevře návštěvníkům brány letňanského výstaviště PVA v květnu 2023. Po čtyřleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se zde opět sejdou firmy, odborníci i zájemci o obor z České republiky a zahraničí. 


Připomínáme: Konference Úspory vody v průmyslu Vice

Připomínáme: Konference Úspory vody v průmyslu

31.10.

Přesně za týden pořádá společnost  B.I.D. services další konferenci zaměřenou na vodu. Organizátor oblíbené konference Financování vodohospodářské infrastruktury se tentokrát zaměřil na využití a úsporu vody v průmyslových podnicích.


V Praze začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace Vice

V Praze začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace

19.5.

Na výstavišti v Praze Letňanech dnes začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace. Návštěvníky čeká více než 190 vystavovatelů na ploše přes 6000 metrů čtverečných a přes 20 odborných přednášek v doprovodném programu. Vyplývá to z tiskové zprávy pořadatele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (Sovak). Výstava potrvá do 21. května.


Výstavy VODOVODY-KANALIZACE se zúčastní téměř dvě stovky vystavovatelů Vice

Výstavy VODOVODY-KANALIZACE se zúčastní téměř dvě stovky vystavovatelů

29.4.

Unikátní technologie, doprovodný program a téměř dvě stovky vystavovatelů na ploše přes 6 000 m2. Tak bude vypadat 19. ročník výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 19. – 21. května na výstavišti v Praze Letňanech.


Výstava VODOVODY-KANALIZACE odpoví, 
jak na nové dotace či legislativu Vice

Výstava VODOVODY-KANALIZACE odpoví, 
jak na nové dotace či legislativu

4.3.

Peněz bude výrazně méně a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak bude vypadat nové programové období OPŽP. To, jak se dotkne vodohospodářské infrastruktury, bude jedním z ústředních témat největší vodohospodářské akce v ČR - mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 19.–21. května na výstavišti v Praze Letňanech.


PVK odčerpávají v Praze vodu ze stokové sítě Vice

PVK odčerpávají v Praze vodu ze stokové sítě

3.6.

(aktualizováno) Českou republiku letos opět zasáhly povodně a další zkouškou procházejí protipovodňová opatření i vodohospodáři. Aktuálně přinášíme v přesném znění prohlášení Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) k situaci v Praze a krocích, které jsou v rámci ochrany proti povodním realizovány.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE