Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Mezivládní panel pro změnu klimatu upozorňuje na riziko sucha v ČR

Mezivládní panel pro změnu klimatu upozorňuje na riziko sucha v ČR

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních orgánů věnujících se problematice změny klimatu je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), seskupení vědců z celého světa zabývající se zejména poznáním podstaty změny klimatu a hodnocením jejích environmentálních a sociálních důsledků. Jaké důsledky změny klimatu můžeme v ČR tedy čekat?

„Častější výskyty sucha budou dány nejen nedostatkem srážek, ale - a na to se často zapomíná - kvůli nárůstu teploty vzduchu i vyšším výparem,“ popsal ředitel brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jaroslav Rožnovský. 

„Opatření, která by napomohla zadržet vodu v krajině, se nedějí. Přitom jsou proveditelná jen v dlouhodobém časovém úseku,“ upozornil Rožnovský. 

Na problematiku sucha dlouhodobě upozorňuje také Františe Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR):
"Stojíme před problémem, který málokdo z nás předpokládal, před problémem sucha. Česká legislativa sucho řeší velmi okrajově. Neexistuje krizový plán a krizová opatření při řešení sucha."

Barák součastně navrhuje, jak postupovat do budoucna: "Naším cílem musí být udržení vody v krajině, na asfaltových a betonových plochách musíme budovat jímací šachty na dešťovou vodu, musíme budovat retenční nádrže, retenční stoky, které zadrží dešťovou vodu, ulehčí kanalizaci při intenzivních deštích a postupným vsakem umožní dotaci podzemních zdrojů vody. Vláda musí zajistit výstavbou přehradních nádrží nejen protipovodňová opatření, nýbrž i opatření pro dotaci podzemních vod přečerpáním v případě přebytků povrchových vod v přehradách."

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) byl založen v roce 1988 z iniciativy Generálního shromáždění OSN ve spolupráci se Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Environmentálním programem spojených národů (UNEP) z důvodu potřeby objektivního hodnocení problému změny klimatu. První hodnotící zpráva IPCC byla vydána v roce 1990. Její závěr byl, že změna klimatu představuje problém vyžadující celosvětovou reakci. Následně byla v roce 1992 sepsána Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Vedle dalších hodnotících zpráv publikovaných v letech 1995, 2001 a 2007 vydal Panel řadu technických a speciálních zpráv, které se věnovaly jednotlivým klíčovým problémům z oblasti změny klimatu. Momentálně probíhá finalizace jednotlivých částí Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (AR5 IPCC). Materiál bude poskytovat nejnovější informace o vědeckých, technických a sociálně-ekonomických aspektech změny klimatu. 

Více informací naleznete na www stránkách IPCC

 

1. 4. 2014 (jab)
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE