Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Výstava VODOVODY-KANALIZACE odpoví, 
jak na nové dotace či legislativu

Výstava VODOVODY-KANALIZACE odpoví, 
jak na nové dotace či legislativu

Peněz bude výrazně méně a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak bude vypadat nové programové období OPŽP. To, jak se dotkne vodohospodářské infrastruktury, bude jedním z ústředních témat největší vodohospodářské akce v ČR - mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 19.–21. května na výstavišti v Praze Letňanech.

O více než 21 miliard korun bude možné žádat na výstavbu a dostavbu vodovodů a kanalizací, výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod a výstavbu a modernizaci úpraven pitné vody v Operačním programu Životní prostředí v novém programovém období pro roky 2014 – 2020.

„Pro potenciální žadatele je zajímavé, že oproti předcházejícímu programovému období bude možné podpořit opatření u všech obcí a měst, bez vlivu na jejich velikost a počet obyvatel či umístění v chráněném území,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

SFŽP odstartuje nové programové období Operačního fondu životního prostředí prvními soutěžními výzvami v druhé polovině tohoto roku. O tom, jak a na co bude možné žádat, se dozví účastníci mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE pořádané Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). „Pro žadatele připravujeme řadu zjednodušení zejména administrativního charakteru, ale ten základní vzkaz pro všechny je následující – finanční prostředky jsou výrazně menší než v období 2007 – 2013 a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt,“ nastiňuje Petr Valdman.

Největší zájem? Výstavby kanalizací a čistíren
Na prioritní osu 1 – tedy zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní – půjde nejvyšší alokace z celého Operačního programu Životní prostředí, více než 29 %, tedy přes 21 miliard korun. Do protipovodňové ochrany bude směřovat 8,5 miliardy korun, na oblast vodovodů a kanalizací  je zaměřen tematický cíl 6: Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů s alokovanou částkou 12,8 miliard korun.

„Největší zájem očekáváme  o výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod,“ říká ředitel SFŽP. Žádat o peníze bude také možné na snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a na zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Dotace i legislativa
Tématem výstavy VODOVODY-KANALIZACE ale nebudou jen dotace. „Diskutovat se bude také o zákoně o odpadech a jeho dopadech na provozovatele čistíren odpadních vod, o možnostech čištění odpadních vod pro obce do 2000 EO, o regulaci vodohospodářského oboru nebo o plánování v oblasti vod,“ uvedl František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE je největší oborovou akcí v České republice. Koná se jednou za dva roky. „Opět se i letos můžeme těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky novinek, inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací, které v pořadí již 19. ročník přinese. V současné době je přihlášeno přes 150 přímých vystavovatelů z devíti zemí světa na ploše přes 5 000 m2,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex, která výstavu organizuje. Oborové členění výstavy bude nově obohaceno o nomenklaturu Hospodaření s dešťovými vodami.

Výstava bude pomáhat
Problematika hospodaření s vodou je nejen aktuálním tématem pro vystavovatele a hosty výstavy, ale především celosvětovým problémem. Proto část peněz za vstupné na výstavu VODOVODY-KANALIZACE opět poputuje na projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

Více informací o výstavě VODOVODY-KANALIZACE naleznete na: www.vystava-vod-ka.cz

4. 3. 2015 VODOVODY-KANALIZACE

Mohlo by vás zajímat
Připomínáme: Konference Úspory vody v průmyslu Vice

Připomínáme: Konference Úspory vody v průmyslu

31.10.

Přesně za týden pořádá společnost  B.I.D. services další konferenci zaměřenou na vodu. Organizátor oblíbené konference Financování vodohospodářské infrastruktury se tentokrát zaměřil na využití a úsporu vody v průmyslových podnicích.


V Praze začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace Vice

V Praze začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace

19.5.

Na výstavišti v Praze Letňanech dnes začíná vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace. Návštěvníky čeká více než 190 vystavovatelů na ploše přes 6000 metrů čtverečných a přes 20 odborných přednášek v doprovodném programu. Vyplývá to z tiskové zprávy pořadatele Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (Sovak). Výstava potrvá do 21. května.


Výstavy VODOVODY-KANALIZACE se zúčastní téměř dvě stovky vystavovatelů Vice

Výstavy VODOVODY-KANALIZACE se zúčastní téměř dvě stovky vystavovatelů

29.4.

Unikátní technologie, doprovodný program a téměř dvě stovky vystavovatelů na ploše přes 6 000 m2. Tak bude vypadat 19. ročník výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční 19. – 21. května na výstavišti v Praze Letňanech.


Největší vodohospodářská akce v ČR se blíží Vice

Největší vodohospodářská akce v ČR se blíží

16.4.

Mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE představí trendy v oboru i nejaktuálnější informace, Zástupci měst a obcí, představitelé ministerstev, lídři trhu a špičkoví odborníci se sejdou 19. až 21. května na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE - největší vodohospodářské akci v České republice s nejdelší tradicí.


PVK odčerpávají v Praze vodu ze stokové sítě Vice

PVK odčerpávají v Praze vodu ze stokové sítě

3.6.

(aktualizováno) Českou republiku letos opět zasáhly povodně a další zkouškou procházejí protipovodňová opatření i vodohospodáři. Aktuálně přinášíme v přesném znění prohlášení Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) k situaci v Praze a krocích, které jsou v rámci ochrany proti povodním realizovány.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE