Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

Pokračujeme v seriálu mapujícím spolupráci veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu ve světě. Tentokrát se věnujeme indickému Laturu, kde se podařilo za 3 roky rozšířit přístup k pitné vodě ze 70 % na 90 % populace, v průběhu 2 let snížit ztráty vody ze 45 % na 10 %, zlepšit kvalitu vody i zákaznické služby.
 

Město Latur je regionálním centrem okresu Latur, který se nachází v kraji Marathwada v Maharashtra. Jde o oblast o rozloze 32,56 km2 s plynule rostoucí populací, jejíž počet již překročil 500 000. Kromě obyvatel žijících přímo v Laturu se ve městě vyskytuje i výrazný počet lidí (25 000 – 30 000), kteří do něj denně dojíždějí za obchodním účelem.


Zadání pro soukromého provozovatele

V červnu 2008 Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP), státní stupeň vodohospodářského úřadu a vlastník majetku, najal SPML k tomu, aby pro město zajistil provozování a poskytování služeb spojených s dodávkou pitné vody na období 10 let. SPML za tímto účelem založila společnost Latur Water Supply Management Company Ltd.

Okresní město Latur je důležitým administrativním centrem, ve kterém má sídlo řada regionálních poboček orgánů státní správy a které nabízí kvalitní vzdělávací a zdravotnická zařízení a poskytuje infrastrukturní služby. Dodávky pitné vody pro město Latur byly dříve zajišťovány společností Latur Municipal Corporation (LMC) a potýkaly se zásadními problémy, z nichž lze uvést např. omezenost zdroje pitné vody či velmi špatný systém účtování za poskytnuté služby.

Během letního období byla dodávka pitné vody snížena na cca 40 litrů na osobu a den. Kvůli zajištění dodávek pitné vody během jejich přerušení muselo být denně vysláno do terénu 30-40 cisteren. Obyvatelé města se často potýkali s extrémními výpadky v dodávkách pitné vody, což vyvolávalo v ulicích násilné reakce.

Řízení výroby a distribuce pitné vody bylo převedeno ze společnosti LMC na společnost Maharashtra Jeevan Pradhikaran, aby mohlo být zefektivněno provozování a zajištěno financování různých kapitálových plánů.

Hlavní rysy projektu společnosti SPML byly:
• převzetí veškerého existujícího majetku - od vodního zdroje po kohoutek
• zajištění provozu, údržby a oprav existujícího zařízení
• nasazení zaměstnanců na provozování, údržbu a rozšiřování vodovodní sítě, včetně klíčových zaměstnanců převedených z MJP a LMC
• zajištění alespoň průměrných dodávek pitné vody obyvatelům města, a to za dostatečného tlaku
• zajištění denních dodávek pitné vody o odpovídajícím tlaku po dobu trvání smlouvy
• zvýšení počtu nových přípojek
• zajištění osazení vodoměrů na všechny existující přípojky
• výběr vodného, jehož výše bude dána smlouvou
• zavedení systémů pro fakturaci a inkasování vodného
• zajištění osvěty zákazníků


Výsledky: Přístup k pitné vodě pro 90% obyvatel

S cílem přivést pitnou vodu 100 % populace města pracovala společnost SPML vytrvale na zlepšení tehdejší situace. V současné době jsou dodávky vody zvýšeny na 100 litrů na osobu denně a poskytovány 90 % obyvatel. V porovnání s výchozím stavem jde o zásadní pokrok, jelikož město mělo omezení dodávek na 75 litrů na osobu denně během běžného období, přičemž během léta byly dodávky vody sníženy až na 40 litrů na osobu denně. Pitnou vodu mělo tehdy k dispozici pouze 70 % obyvatel.

Po převzetí provozování a řízení společností SPML se situace velmi rychle změnila. Došlo k výběru a aplikaci technologie světové úrovně, díky níž je možné dodávat pitnou vodu ke spokojenosti obyvatel města. Délka doby, po kterou pitná voda teče z kohoutku, se výrazně zvýšila z 1 hodiny jednou za 10 dnů na 3-4 hodiny každý druhý den.


Ztráty vody sníženy na 10%

Podařilo se téměř kompletně zvládnout plýtvání vodou tím, že:
• byly vyměněny či opraveny vodovodní řady a armatury
• došlo k rozvoji systému tlakových pásem umožňujících aktivní kontrolu úniků a k používání ventilů regulujících průtok vody
• byl implementován program SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) určený k dobudování vodovodního systému tak, aby byly dodávky vody zajištěny nepřetržitě po 24 hodin 7 dní v týdnu a přitom aby bylo v síti měřeno 100 % vody za účelem snížení objemu nefakturované vody.


Ztráty nefakturované vody se podařilo během 2 let snížit z abnormálně vysoké úrovně 45 % na 10 %. Přispělo k tomu použití moderní technologie na vyhledávání úniků a také opravy vodovodního potrubí a distribuční sítě.

Efektivita sítě

Zlepšení kvality dodávané pitné vody

Lepší kvalita kohoutkové vody je výsledkem průběžných laboratorních kontrol, vhodného provozního dávkování chemikálií a výměn, oprav a čištění zaneseného potrubí. Cílem je udržet stejnou kvalitu pitné vody dodávané všem zákazníkům.


Zlepšení zákaznických služeb

Mezi důležité kroky, které společnost SPML podnikla ke zlepšení zákaznických služeb, patří:
• zavedení moderního způsobu řízení distribuce pitné vody a snížení ušlých zisků
• zefektivnění provozu a údržby díky zavedení přísnějších pracovních předpisů, obchodních procesů a distribučních pravidel
• aplikace informačních technologií, manažerských reportingů a auditních procesů
• přijetí efektivního utility managementu, cost benefits a dlouhodobě udržitelných technologií
• rozčlenění oblasti do zón adekvátně infrastruktuře a zřízení fakturačních a platebních center ve všech zónách – tímto krokem bylo umožněno zefektivnění zákaznických služeb a řešení stížností
• implementace účetního softwaru, který zabrání volným platbám
• zřízení online fakturačních útvarů propojených optickými kabely v délce 55 km
• používání GISu a satelitních snímků pro identifikaci domů, díky čemuž bylo identifikováno již 35 000 nemovitostí
• používání pojízdných vozidel jako kanceláří k vystavování faktur a k jejich úhradě
• zřízení zákaznických center s telefonním číslem zdarma
• zavedení osvětových programů pro zákazníky zaměřených na témata jako uchování pitní vody, dodávky vody, kvalita a distribuce pitné vody.


Provozovatel získal důvěru zákazníků

Společnosti SPML se podařilo přesvědčit obyvatele k tomu, aby platili za služby spojené s dodávkou pitné vody. Zákazníky se podařilo ponaučit i o tom, proč je důležité snižovat plýtvání s vodou. Zákazníci se naučili považovat městskou vodu za osobní vlastnictví. Mnoho věcí se změnilo, když obyvatelé pochopili rozdíl mezi dřívějším řízením vodovodního systému a novým přístupem. Lidé se nyní cítí zodpovědní a do společnosti SPML přicházejí se svými stížnostmi, svěřují se jí a získávají okamžitou a účinnou odpověď. To je pro SPML největším pokrokem.
 

23. 7. 2014 JB
Mohlo by vás zajímat
Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav Vice

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

11.5.

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.


Pro africkou vodu jsou normy přínosem Vice

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

4.5.

Nové video laicky vysvětluje, jak zavedení norem pomáhá vodárenské společnosti v Senegalu spolehlivěji dodávat pitnou vodu v regionu a současně zlepšovat spokojenost koncových zákazníků.Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu Vice

Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu

27.4.

Společnost Vallourec, specialista na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl, se již deset let zaměřuje na spotřebu vody. Pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů Vallourec přejal nástroj vyvinutý společností Veolia.


Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu Vice

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

20.4.

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.


Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu Vice

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

13.4.

Skupina Veolia vybudovala v Hong-kongu závod na zpracování kalů, který je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, naprosto nezávislý a soběstačný z hlediska energie a vody.


Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku Vice

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

30.3.

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody Vice

Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody

16.3.

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.


V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40% Vice

V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40%

16.2.

Mezi roky 2000 až 2010 v rumunském hlavním městě dramaticky přibylo také spokojených zákazníků se službami v oblasti vodárenství – v roce 2002 bylo spokojeno jen 46 % dotazovaných, v roce 2008 již 75 %. Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů.
 


Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod) Vice

Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod)

2.2.

Přírodní zdroje jsou stále vzácnější. Logicky se nabízí otázka: Jak dlouho přírodní zdroje ještě vydrží? Jak dlouho budou k dispozici pro běžnou spotřebu a pro průmyslové užití? Řešení se nabízí.. Musíme nejen šetřit přírodními zdroji, ale také se snažit o jejich recyklaci a obnovu. To je podstata tzv. kruhové ekonomiky, která je tématem nového seriálu.


Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť Vice

Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť

30.9.

Procento lidí v Limeiře připojené na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100 %, přestože populační růst byl 31 %. Čištění odpadních vod v tomto městě dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.


Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno Vice

Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno

8.9.

Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.


Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 % Vice

Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 %

29.8.

V Shenyangu se podařilo během 3 let snížit procento nefakturované vody ze 30 % na 10 %. Dalším výrazným úspěchem v tomto čínském městě jsou úspory spotřeby energií, které dosáhly 6 % na výrobní jednotku či zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb v roce 2011.
 


Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 % Vice

Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 %

28.8.

Během osmi let byla v Apalitu zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž se zvýšila míra pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo k zajištění nezávadnosti dodávané vody i vytvoření nových pracovních míst.


Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury Vice

Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury

21.8.

A výsledky tomu odpovídají.  V Anglii a Walesu odpovídá evropským standardům 99,96 % vzorků pitné vody.  Nárůst byl zaznamenán i v kvalitě vody anglických řek. Spíše dobrá nebo vynikající kvalita byly hodnoceno u 72% toků . 


Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně Vice

Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

19.8.

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury.


Uganda:  640% nárůst aktivních zákaznických přípojek  za 11 let Vice

Uganda: 640% nárůst aktivních zákaznických přípojek za 11 let

13.8.

Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – narostl o 640 %. Zvýšil se také objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli a to 8 krát za posledních 5 let.


Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody Vice

Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody

11.8.

Procento lidí využívajících dodávek pitné vody se v Mbombele za pouhých 5 let zvýšilo z 56 % na 89 %. Dalším výrazným úspěchem společnosti Sembcorp Silulumanzi je zvýšení podílu inkasovaných tržeb o 5 % a to na 78 %. Za tyto pokroky obdržela cenu „Blue and Green Drop awards“.


V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z   28 % na 86 % Vice

V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z 28 % na 86 %

6.8.

V tomto pobaltském přímořském letovisku jsou se službami privátního provozovatele spokojeni - 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající. Řízení kvality pitné vody je přitom certifikováno dle normy ISO 22000 a kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.


Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 % Vice

Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 %

4.8.

Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.


V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60% Vice

V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60%

30.7.

V Austrálii podporuje Veolia přechod od skladování odpadu k jeho využití. Díky spolupráci se výrazně snížilo nejen množství skladovaného odpadu, ale také klesly provozní náklady, uhlíková stopa a vytvořila se další pracovní místa.
 


Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin Vice

Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

21.7.

A tím výhody spolupráce v rámci PPP modelu nekončí. Společnosti Aqua Pennsylvania se podařilo snížit spotřebu pohonných hmot o 28 000 galonů, zavést UV-oxidaci a snížit podíl nefaktirované vody. Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“). 


Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení Vice

Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení

16.7.

Od roku 2002 mají obyvatelé Cartageny přístup k pitné vodě po více než 99 % dne. I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, připojenost na vodovodní síť se zvýšila na 99,9 %. Přibylo také spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.


Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel Vice

Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel

14.7.

V březnu 2006 mělo pouze 8 % obyvatel zajištěny nepřetržité dodávky pitné vody. Po 3,5 letech provozovatel dodával pitnou vodu nepřetržitě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. Spokojenost zákazníků se službami vzrostla na 89 % v roce 2010.


Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků Vice

Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků

9.7.

Pokrytí službami vzrostlo v Jakartě z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil. Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel. Dalších 16 000 lidí má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.


 


Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství Vice

Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství

7.7.

Vodárenství v Senegalu je na poměrně vysoké úrovni ve srovnání se zbytkem subsaharské Afriky. Místním specifikem je dlouhodobá spolupráce veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu. Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.


Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod Vice

Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod

2.7.

V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno, odváděno na čistírnu odpadních vod a odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.


Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti Vice

Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

30.6.

Tentokrát se podíváme do sousedního Polska, konkrétně Gdaňsku, kde ještě počátkem 90. let byla kvalita pitné vody bez nadsázky katastrofální. Toxické odpadní vody vytékaly přímo do moře, takže místní pláže byly uzavřené a pro turistické účely nevyužitelné. Spolupráce se soukromou vodárenskou společností situaci výrazně změnila k lepšímu.


Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby Vice

Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby

25.6.

Ve vzdálené Brazílii zahajujeme letní seriál, ve kterém se budeme věnovat zahraničním inspiracím. Jako první jsme vybrali brazilský Petropolis, ve kterém se komerčnímu provozovateli podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků. 


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE