Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Kontrola kanalizace v Jindřiši pomocí kouřostroje

Kontrola kanalizace v Jindřiši pomocí kouřostroje

Tímto speciálním přístrojem kontrolují dnes zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s. kanalizaci v Jindřiši na Jindřichohradecku.

Tato metoda jim pomáhá odhalovat odběratele, kteří jsou nelegálně napojeni na kanalizaci, tak i případy, kdy si někteří vlastníci nemovitostí připojují svoje dešťové svody do splaškové kanalizace, která je výhradně určena pro odpadní vodu z domácností. Tím vznikají problémy hlavně na čerpacích stanicích, které jsou dimenzovány pouze na objem splaškových vod a ne na velké objemy vod dešťových.

Při zahájení prací je nutné upozornit místní hasiče, protože použití kouřostroje by mohlo vyvolat dojem, že hoří. Vytváří se v něm totiž umělá bílá mlha, která se pak ventilátorem vhání do kanalizace a přípojek. Mlha je zdravotně nezávadná, stejnou požívají filmaři nebo organizátoři rockových koncertů. Z kanalizace a přípojek pak mlžný „kouř“ pomocí komínového efektu stoupá do dešťových svodů, dešťových vpustí nebo odvětrávacích komínků nad střechy domů,“ řekla vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová. Na první pohled tak lze zjistit a průkazně doložit, že nemovitost je napojena na kanalizaci, i že na kanalizaci jsou napojeny dešťové vody.

V případě, že vodohospodáři zjistí napojení nemovitosti nebo neoprávněné napojení dešťových vod, pak majitele dané nemovitosti písemně upozorní na pochybení a vyzvou ho k nápravě. „Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace, tj. i vypouštění bez platné smlouvy hrozí pokuta, která se může v krajním případě vyšplhat i do řádově statisíců korun,“ doplnila mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Kontakt:
ing. Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace, tel. 387 761 303

 

Zdroj: Wikipedia, Aktron, licence

22. 11. 2013 (jab)
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE