Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Kolik letos zaplatíte za vodné a stočné?

Kolik letos zaplatíte za vodné a stočné?

Abychom si mohli bez starostí napustit plnou vanu vody, je dobré vědět, kolik nás to v tomto roce bude stát. Nejméně sáhnou do peněženek například občané v Praze a Plzni.

Letos nejvíce za vodu ušetří obyvatelé Plzně, za vodné a stočné zaplatí 51 Kč včetně DPH. Cena se počítá za jeden metr krychlový vody. Oproti zbytku republiky ale ušetří i Pražané. „Od prvního ledna letošního roku zaplatí za metr krychlový vody lehce přes padesát šest korun včetně desetiprocentní DPH. Cena vodného a stočného pro přímé odběratele vzroste oproti loňskému roku pouze o inflaci a v Praze tak bude cena vody patřit k nejnižším v České republice,“ informovala mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Marcela Dvořáková.

Pod šedesát korun
Mezi města, kde lidé budou platit za vodné a stočné méně než šedesát korun, patří dále i Ostrava, Brno nebo Karlovy Vary.
„Všichni si uvědomují, že letošní rok bude složitý jak pro podnikající subjekty, tak pro obyvatelstvo, využívající vodárenské a kanalizační služby. Proto bylo – přestože stávající vodné a stočné je významně nižší než v sousedících srovnatelných regionech – navrženo pouze nejnutnější navýšení cen vodného a stočného, potřebné k udržení úrovně těchto služeb a k udržení nejnutnější investiční výstavby,“ vysvětlil tento mírný nárůst cen ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary Antonín Jágl.

Důvody pro zvýšení cen
Lidé si často kladou otázku, proč se ceny vody zvyšují. Důležitou a nezanedbatelnou roli hraje potřeba investic do výstavby nových vodohospodářských kapacit a pro opravy stávajících zařízení. V letošním roce došlo také k nárůstu cen u základních položek, tedy surové a převzaté vody. Paradoxně má na vyšší cenu vliv i pokles odběru pitné vody. Významná část nákladů je totiž fixních a při snížené spotřebě vody roste její cena. V uvedených cenách je samozřejmě zahrnut nárůst sazby DPH o jeden procentní bod – tedy z devíti na deset procent.
Způsob stanovení ceny vodného a stočného je regulován státem – kalkulace vycházejí z Cenového výměru Ministerstva financí České republiky pro každý kalendářní rok.

V některých regionech dvousložková forma ceny
V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu za vodné a stočné dvousložkovou formou, jedná se například o Královéhradecké provozní, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., či o Vodárenskou společnost Táborsko. Výsledná cena se skládá z pevné složky za „připojení“ dle použitého vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody.


Přehled vodného a stočného v jednotlivých regionech
Pozn: v tabulce je uveden nárůst cen vodného a stočného včetně DPH i nárůst cen bez DPH (bez zohlednění zvýšení sazby DPH)(teč)

18. 1. 2010 
Reklama
Oborové informace

EY jako partner pro získání evropských dotací

EY jako partner pro získání evropských dotací Vice

1.9.

Poradenská společnost EY (dříve Ernst & Young) v letošním roce rozšíří své porfolio...

...

Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE