Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Jak ovlivňují evropské dotace cenu vody?

Jak ovlivňují evropské dotace cenu vody?

V posledních dnech se velmi rozhořela diskuze o možném neúspěchu 44 žádostí o evropské dotace z OPŽP a možném vlivu na cenu vody. Situace je však mnohem komplikovanější. Také úspěšní žadatelé o evropské dotace navyšují cenu vody.  Musí totiž dodržet tzv. finanční model. Jaké jsou pozitiva a negativa evropských dotací a je vůbec možné fungovat bez nich?

Špatně vyjednané podmínky evropských dotací
Podmínky pro získávání evropských dotací z OPŽP byly vyjednávány v letech 2006-2007. Bohužel česká strana přistoupila na požadavky, které již v té době řadu měst a obcí vylučovaly z dotačního procesu. Navrhované omezení se týkalo zejména takzvaného oddílného modelu. V tomto případě vodárenskou infrastrukturu vlastní obec a provozuje komerční vodárenská společnost. Evropská komise měla obavu, že by tyto společnosti mohly profitovat ze získaných evropských dotací. Je nutné ale poznamenat, že o evropské dotace vždy žádá a přijímá vlastník infrastruktury, to znamená město či obec. Přesto byla v tomto ohledu Evropská komise nesmiřitelná a vyžadovala pro tyto případy výrazné omezení čerpání dotací. Dalším problémem byla délka smlouvy s provozovatelem. ČR přistoupila na velká omezení výše evropských dotací v závislosti na délce provozních smluv. V té době byla ale většina provozních smluv již uzavřena a žadatelé, tzn. města a obce byly postaveny do nelehké situace. Zásadní chybou bylo, že český vyjednávací tým pod vedením Martina Bursíka v závěrečné fázi jednání na diskriminující podmínky přistoupil.

Co je výsledkem?
Asi nikoho nepřekvapí frustrace žadatelů, kteří byli nuceni na základě podmínek usilovat o změny existujícjích provozních smluv. Metodika podmínek a stanoviska Státního fondu Životní prostředí se navíc několikrát v průběhu dotačních procesů měnila. Bez pomoci konzultantů nebylo prakticky možné dotačním procesem projít. To vše samozřejmě navyšovalo cenu konkrétních projektů. Ministerstvo životního prostředí pod vedením Tomáše Chalupy jako vůbec první přiznalo pochybení v procesu vyjednávání i samotných dotačních podmínkách a snaží se danou situaci řešit.

Úspěšná Plzeň získala evropské dotace, cena vody však stoupne o 18%

Zdálo by se, že pokud města a obce v nelehkém dotačním procesu uspějí, mají vyhráno. Není tomu tak... Podívejme se podrobněji na to, proč roste cena vody právě zde. Plzeň dlouhodobě usilovala o získání evropských dotací. Hlavním problémem byla délka platné smlouvy s provozovatelem. Oba partneři se nakonec dohodli a podařilo se vyjednat zkrácení o dva roky. Po roce 2015 město navíc odkoupí zpět od provozovatele akcie Vodárny Plzeň. Tímto krokem Plzeň splnila zásadní podmínku a dosáhla na evropské dotace ve výši 800 milionů korun na posílení čistírny odpadních vod, na úslavský kanalizační sběrač a dva navazující kanalizační řady.

Nový kontrakt splňoval všechny podmínky nutné pro získání evropských dotací z OPŽP, konkrétně délku smlouvy, kvalitu služeb (výkonové ukazatele, smluvní sankce a monitoring) a bohužel také předepsanou cenotvorbu. V té se Plzeň, stejně jako další česká města a obce, zavazuje k podstatnému navýšení cen vodného a stočného. Jinými slovy: přímým důsledkem přijetí evropské dotace je navýšení ceny vody pro místní obyvatele.

"Jednu z největších rolí ovlivňující navýšení ceny vodného a stočného představuje nutnost splnění podmínky samofinancovatelnosti obnovy vodohospodářské infrastruktury," potvrzuje Hana Vašková z Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně. První vlnu navýšení cen vodného a stočného má Plzeň již za sebou - letos stoupla cena vodného a stočného o 34%.

"Dle zpracované kalkulace na rok 2012 by mělo dojít k nárůstu ceny vodného a stočného bez DPH o 18 %. Cena vodného a stočného pro rok 2012 je vypočtena ve výši 73,20 Kč bez DPH. Finální výše musí být ještě schválena Radou města Plzně," uzavírá Hana Vašková.

Brno řeší stejný problém, o ceně vody se jedná

Na jihu Moravy uspěli s dotačním projektem Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, jehož součástí je vybudováním téměř 13 kilometrů nové kanalizační sítě a rekonstrukce 11,7 kilometrů stávající kanalizace v aglomeraci Brno a Brno-Žebětín. Celkové výdaje na projekt se předpokládají ve výši 2, 226 miliardy korun, z nichž téměř 1 miliarda bude uhrazena z dotace Operačního programu Životní prostředí,.

"Statutární město Brno se v rámci podmínek pro příjemce dotací z evropských fondů zavázalo dodržovat principy cenotvorby obsažené v Podmínkách přijatelnosti. Výši vodného a stočného bude ovlivňovat zejména závazek tvorby adekvátního objemu prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury,"
potvrzuje Ing. Renata Hermanová z Brněnských vodáren a kanalizací.

Výše vodného a stočného je v Brně aktuálně předmětem jednání, výsledek je avizován na konec listopadu. Nárůst ceny vody dle finančního modelu bude zřejmě také značný.

Jsou evropské dotace jedinou cestou?

Zásadní roli hraje nutnost investovat do obnovy vodárenské infrastruktury. Města a obce stály na počátku před nelehkým rozhodnutím. Některé se rozhodly jít cestou evropských dotací. Ty úspěšnější po složitém procesu narazili na nutnost výrazně navýšit cenu vody na základě finančního modelu, ke kterému se zavázali v dotačních žádostech.

"Finanční model je konzultanty vnucený, nákladný a v českých podmínkách nevhodný nástroj, který má zajistit řádný finanční mechanismus u evropských dotačních projektů. Do českého vodárenského dotačního systému vnesl řadu zbytečných požadavků a podmínek a jeho aplikací jsou finanční nároky projektů navýšeny," uzavírá František Barák, předseda SOVAK ČR.

Jinou cestou se vydali v Hradci Králové při rekonstrukci čistírny odpadních vod. Celkové náklady na projekt dosáhly 140 mil. Kč bez DPH. Část prostředků byla získána z dotace Ministerstva zemědělství (48,92 mil. Kč), dalším zdrojem byl úvěr 62,9 mil. Kč, z něhož 4% úrok bude refundovat rovněž stát. Zbylá část financí byla čerpána z vlastních investičních prostředků (27,9 mil. Kč).

VaK Hradec Králové je přesvědčen, že bez evropské dotace vyšla rekonstrukce mnohem levněji. Splnění složitých podmínek pro čerpání evropských dotací může dle odhadů navýšit rozpočet projektů až o 30-40 %. Z tohoto pohledu se již evropské dotace nezdají tak výhodné.


Předseda SOVAK ČR František Barák situaci shrnuje: "Předpokládám, že ve většině vodárenských společností, tedy především tam, kde bylo v minulých letech řádně investováno do obnovy, dojde k nárůstu ceny v příštím roce o 10 -15%. Z toho 4% představuje navýšení sazby daně z přidané hodnoty, ostatní nárůst kopíruje ceny energií, chemikálií a zvýšení nákladů plynoucích z nových technologií. Tam, kde je třeba zajistit kofinancování evropských dotačních projektů, může být nárůst ještě vyšší, na některých místech až do 30%. Skokový nárůst ceny vodného a stočného na některých místech (např. v Plzni) je způsoben aplikací nesmyslného finančního modelu."

Otázkou je, zda není role evropských dotací přeceňována. Z dlouhodobého hlediska potřebuje české vodárenství ročně na obnovu minimálně 15 miliard korun. Jednorázová evropská injekce může být částečným řešením. Další významný problém spočívá také v tom, že dotace nemohou příjemci odepisovat a tudíž nevytvářejí zdroje na jejich obnovu - to v dlouhodobém horizontu znamená zvýšení závazků pro nástupce dnešních vlastníků, ve většině případů zástupců vedení měst a obcí jako dominantní skupiny majitelů vodárenské infrastruktury. Do budoucna se tak budou muset vlastníci vodárenské infrastruktury spoléhat na vlastní zdroje, a ty získají pouze z ceny vodného a stočného. Z tohoto pohledu může být cesta Hradce Králové inspirací.

24. 10. 2011 (jab)
Mohlo by vás zajímat
SFŽP: Nové technologie čištění odpadních vod podpoří téměř 94 milionů korun Vice

SFŽP: Nové technologie čištění odpadních vod podpoří téměř 94 milionů korun

9.4.

Čištění odpadních vod pokročilými technologiemi podpoří nová dotace. Ve výzvě Trondheim z tzv. norských fondů je téměř 94 milionů korun na opatření vedoucí k využití nových technologií pro odstranění zbytků léčiv a dalších problematických látek. O dotaci mohou žádat právnické osoby. Příjem žádostí začal včera a končí 11. června. 


Je aktuální cena vody sociálně únosná? Vice

Je aktuální cena vody sociálně únosná?

8.2.

Co to je sociálně únosná cena vody a kdo ji stanoví? Jsou letošní ceny vody sociálně únosné? Pojďme s vysvětlit základní pojmy a srovnat aktuální ceny se sociálně únosnou cenou vody.


Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace Vice

Voda pro Jičín a Lázně Bělohrad již proudí z nové úpravny. Pomohly dotace

9.12.

Zlepšení parametrů kvality vody a efektivnější provoz zařízení byly jedním z důvodů, proč Vodohospodářská a obchodní společnost přistoupila k rekonstrukci úpravny vody. Nyní byla stavba spuštěna do půlročního zkušebního provozu. Úpravna čistí vodu nejen pro Bělohrad a okolní obce, ale i pro dvacet kilometrů vzdálené město Jičín.   


Ve Žďáru nad Sázavou začne za rok přestavba čistírny vody za 232 milionů korun Vice

Ve Žďáru nad Sázavou začne za rok přestavba čistírny vody za 232 milionů korun

12.11.

Přestavba čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou by měla začít příští rok. Umožní to dotace, již na tuto investici za 232 milionů korun získal Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ze Státního fondu životního prostředí. Novinářům to dnes řekl Radek Zlesák, žďárský radní a místopředseda předsednictva svazku. Uvedl, že projekt podstatně přispěje k zvýšení kvality vody v řece Sázavě.


Vláda: Fond životního prostředí příští rok s výdaji 5,65 mld. Kč Vice

Vláda: Fond životního prostředí příští rok s výdaji 5,65 mld. Kč

19.10.

Vláda dnes schválila rozpočet Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) na příští rok. Příjmy fondy budou 3,58 miliardy korun, výdaje 5,652 miliardy korun. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Rozpočet zahrnuje zvýšenou alokaci na vodohospodářské projekty obcí.


Ministerstvo podpoří výstavbu domovních čistíren Vice

Ministerstvo podpoří výstavbu domovních čistíren

15.1.

Obce mohou od počátku března žádat o dotaci na vybudování domovních čistíren odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí uvolní 200 milionů korun. Soustava domovních čistíren je určena pro obce, kterým se nedaří kvůli složitému terénu nebo vysokým nákladům pořídit kanalizaci či čistírnu odpadních vod. 


Pardubické vodárny nákladně modernizovaly úpravnu vody v Mokošíně Vice

Pardubické vodárny nákladně modernizovaly úpravnu vody v Mokošíně

24.10.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice včera slavnostně ukončila modernizaci úpravny vody v Mokošíně na Pardubicku a rekonstrukci částí skupinového vodovodu. Zhruba za 148 milionů korun kompletně vyměnila technologickou část úpravny, opravila přivaděč Jankovice a vyměnila technologii na vrtech v Brlohu a Jankovicích. 


MŽP chce v nové výzvě dát obcím 500 milionů Kč na nové vodovody Vice

MŽP chce v nové výzvě dát obcím 500 milionů Kč na nové vodovody

7.5.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce do 30. června vypsat novou dotační výzvu pro obce a města na nové vodovody a vodovodní přivaděče, v níž bude 500 milionů korun od Státního fondu životního prostředí. Už teď mohou žádat o peníze na nové zdroje pitné podzemní vody, i v tomto případě je k dispozici půl miliardy korun. 


Program Dešťovka dosud proplatil 1456 žádostí za 62 milionů korun Vice

Program Dešťovka dosud proplatil 1456 žádostí za 62 milionů korun

26.4.

Dotační program Dešťovka ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dosud proplatil 1456 žádostí za 62 milionů korun. Přijato bylo přes 4000 žádostí za téměř 200 milionů korun. Na dotaz ČTK to dnes uvedla tisková mluvčí SFŽP Lucie Früblingová. Dotace jsou určeny na systémy využívající srážkovou či odpadní vodu. 


Začal platit zákon zpřísňující nakládání s odpadní vodou Vice

Začal platit zákon zpřísňující nakládání s odpadní vodou

2.1.

Poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody bude nově spravovat Státní fond životního prostředí místo České inspekce životního prostředí, jak tomu bylo doposud. Změnu přináší novela vodního zákona, která včera nabyla účinnosti. Poplatky za odběr a vypouštění vody se nemění. 


V prvním měsíci od spuštění nové Dešťovky lidé požádali o 35 milionů korun Vice

V prvním měsíci od spuštění nové Dešťovky lidé požádali o 35 milionů korun

2.11.

Za první měsíc od spuštění nových podmínek dotačního programu Dešťovka přijal Státní fond životního prostředí 805 žádostí v objemu 34,8 milionu korun. ČTK o tom informoval Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Další stovky žádostí jsou v systému rozpracovány, nejvíce jich přichází ze Středočeského a z Jihomoravského kraje. 


Čistička v Moravské Třebové už nebude zapáchat Vice

Čistička v Moravské Třebové už nebude zapáchat

1.11.

Moravská Třebová na Svitavsku odstraní zápach, který občas vychází z čističky odpadních vod. Takzvanou dezodorizaci firma nainstaluje příští týden. Lidé si na zápach v minulosti stěžovali. ČTK to řekl vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický. Opatření bude stát 5,9 milionu korun bez DPH. Státní fond životního prostředí městu poskytl dotaci 3,5 milionu korun.


MŽP poskytne 400 milionů na ochranu před povodněmi Vice

MŽP poskytne 400 milionů na ochranu před povodněmi

2.10.

Obce, kraje a další subjekty mohou ode dneška čerpat dotace na dokonalejší varovné systémy před povodněmi a na zabezpečení nestabilních svahů. Z Operačního programu Životní prostředí dostanou k dispozici 350 milionů korun. 


Prezident podepsal novelu zpřísňující nakládání s odpadní vodou Vice

Prezident podepsal novelu zpřísňující nakládání s odpadní vodou

6.6.

Požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů se zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost začne platit od roku 2021. Změnu přináší novela vodního zákona, kterou včera podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom prezidentův mluvčí.


Obce by mohly mít příjem z poplatků za odběr podzemní vody Vice

Obce by mohly mít příjem z poplatků za odběr podzemní vody

1.3.

Desetinu výnosu z poplatků za odběr podzemní vody by nově mohly získat obce. Navrhla to pětice poslanců v rámci novely vodního zákona, kterou dnes Sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování. Nyní je výnos z poplatků rozdělen rovnoměrně mezi kraje a Státní fond životního prostředí, podle poslanců by nově měly dostávat po 45 procentech.


Zemědělský výbor vydá doporučení k novele vodního zákona v únoru Vice

Zemědělský výbor vydá doporučení k novele vodního zákona v únoru

1.2.

Sněmovní zemědělský výbor včera přerušil projednávání vládní novely vodního zákona, která mimo jiné zpřísňuje některé podmínky nakládání s odpadními vodami. Členové výboru nyní můžou do 7. února předkládat své pozměňovací návrhy. Zpravodaj Karel Tureček (ANO) poznamenal, že ví o několika pozměňovacích návrzích, které poslanci chtějí přednést.


Moravská Třebová zbaví zápachu čističku odpadních vod Vice

Moravská Třebová zbaví zápachu čističku odpadních vod

8.11.

Moravská Třebová na Svitavsku zbaví zápachu čističku odpadních vod v nedalekých Linharticích. Lidé kvůli tomu sepsali i petici. Takzvaná dezodorizace bude stát šest milionů korun. ČTK to sdělil vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Netolický.


Na domovní čistírny vod obcím je připravena dotace 200 milionů korun Vice

Na domovní čistírny vod obcím je připravena dotace 200 milionů korun

16.10.

O příspěvek na domovní čistírny odpadních vod mohou obce žádat od pondělí 16. října. Ministerstvo životního prostředí do nové výzvy uvolní 200 milionů korun, dalších 50 milionů půjde na obnovy parků nebo na nové nezpevněné plochy ve městech. Domovní čistírny vod, které jsou vhodné zejména pro odlehlé oblasti obcí, podpořilo ministerstvo již jednou a peníze se vyčerpaly za tři čtvrtě roku.


Na boj proti suchu, povodním a znečištění půjde miliarda korun Vice

Na boj proti suchu, povodním a znečištění půjde miliarda korun

3.10.

Na boj proti povodním, na šetření dešťové vody a na likvidaci starých ekologických zátěží dostanou obce dotace z Operačního programu Životní prostředí. Celkem je na tyto účely vyhrazena miliarda korun. O peníze mohou obce žádat Státní fond životního prostředí od 16. října, pro dotace na likvidaci ekologických zátěží od 1. listopadu. 


Na čistírny odpadních vod a vodovody půjde 3,7 miliardy korun Vice

Na čistírny odpadních vod a vodovody půjde 3,7 miliardy korun

18.9.

Na čistírny odpadních vod, vodovodní sítě a podobné účely mohou obce získat až 3,7 miliardy korun z evropských fondů. Žádosti o dotace začne Státní fond životního prostředí (SFŽP) přijímat od 16. října. Jak upozornil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), jsou to patrně poslední peníze, které může Česká republika čerpat z evropských fondů na vodní hospodářství v tomto programovém období.


Informační semináře MŽP a SFŽP začínají 4. března Vice

Informační semináře MŽP a SFŽP začínají 4. března

20.2.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí pořádají další kolo informačních seminářů, zaměřených na následný (ex-post) monitoring vodohospodářských projektů, podpořených z OPŽP v programovém období 2007-2013. První ze seminářů se uskuteční 4. března v Brně.


MŽP vyhlásilo poslední výzvu z OPŽP 2017–13 Vice

MŽP vyhlásilo poslední výzvu z OPŽP 2017–13

6.2.

Státní fond životního prostředí ode dneška přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007–2013.


Využijte možnosti získání dotace na výměnu domovních olověných rozvodů Vice

Využijte možnosti získání dotace na výměnu domovních olověných rozvodů

26.1.

Společnost 1. SčV, a.s. doporučuje svým odběratelům využít programu Ministerstva pro místní rozvoj a využít dotaci na opravy domovních olověných rozvodů. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti skončí 16. února 2015. 
 


Povodí Moravy plánuje dát do protipovodňové ochrany 1,4 mld.Kč Vice

Povodí Moravy plánuje dát do protipovodňové ochrany 1,4 mld.Kč

10.6.

Povodí Moravy v následujících šesti letech investuje do protipovodňových opatření v Olomouckém kraji s pomocí dotací zhruba 1,4 miliardy korun. Zlepšit by se měla ochrana před velkou vodou například v Olomouci, Přerově či Teplicích. Novinářům to v Olomouci řekl generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.


Chalupa jmenoval ředitelkou Státního fondu životního prostředí Radku Bučilovou Vice

Chalupa jmenoval ředitelkou Státního fondu životního prostředí Radku Bučilovou

20.6.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa jmenoval do funkce ředitelky Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Radku Bučilovou, která byla pověřena řízením fondu od prosince 2010. Při jmenování Chalupa ocenil především její kvalitní a přínosnou práci pro program Zelená úsporám.


Vlastníci si začínají uvědomovat, že evropské dotace rozhodně nejsou zadarmo! Vice

Vlastníci si začínají uvědomovat, že evropské dotace rozhodně nejsou zadarmo!

12.10.

Dlouholeté problémy s evropskými dotacemi na modernizaci vodárenské infrastruktury a stavbu nových čistíren odpadních vod mají za následek, že je některé města a obce raději nechtějí. Nesouhlasí také s tím, aby kvůli spolufinancování musely výrazně zvyšovat cenu vodného a stočného.


SFŽP nabízí tři miliardy na renovace a výstavbu čistíren vod Vice

SFŽP nabízí tři miliardy na renovace a výstavbu čistíren vod

3.7.

Tři miliardy korun z evropských fondů nabízí Státní fond životního prostředí (SFŽP) obcím a svazkům obcí na výstavbu a renovaci čistíren odpadních vod a kanalizací. Výzvu pro podávání žádostí zveřejnilo ministerstvo životního prostředí v pátek. Přijímat je bude fond od 9. července do 9. srpna 2012. 


Podlehne ČR tlaku Evropské komise na zavedení další regulační instituce? Vice

Podlehne ČR tlaku Evropské komise na zavedení další regulační instituce?

29.5.

Představitelé DG Regio pro dotační politiku z Evropské komise (EK) požadují zřízení nezávislé regulační instituce v ČR. Podmiňují tím získání evropských dotací pro české vodárenství v novém programovacím období 2014–2020.

 


Evropské dotace nedostane 21 obcí! Budou mít šanci noví žadatelé? Vice

Evropské dotace nedostane 21 obcí! Budou mít šanci noví žadatelé?

3.2.

Evopské dotace na modernizaci čistíren odpadních vod z Operačního programu Životní prostředí nakonec nedostane 21 obcí včetně Prahy. Dalších osm obcí má ještě šanci, že peníze získá. Ohroženo bylo původně 42 projektů v hodnotě deset miliard korun.


Sokolov jedná o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod Vice

Sokolov jedná o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod

13.1.

Město Sokolov usiluje o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Po letech jednání se zřejmě přikloní k přijetí dotace ze státního fondu životního prostředí.


Tuzemské úřady v září proplatily příjemcům z fondů EU 7,3 mld. Kč Vice

Tuzemské úřady v září proplatily příjemcům z fondů EU 7,3 mld. Kč

26.10.

Úřady proplatily v září tuzemským příjemcům z evropských fondů 7,3 miliardy korun, v srpnu to bylo 11,5 miliardy. Celkem už české instituce a firmy získaly od roku 2007 z Evropské unie 272 miliard korun. Oznámilo to včera ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).


Chalupa: ČR nepřijde o peníze na čističky, voda však může podražit Vice

Chalupa: ČR nepřijde o peníze na čističky, voda však může podražit

19.10.

Česko o peníze z Evropské unie na modernizaci čištění odpadních vod nepřijde. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Přesto však připustil možné problémy s financováním některých projektů, které by mohly vést v určitých lokalitách ke zdražení vody.


Firmy loni na ekoinvesticích šetřily, stát investoval do čistíren Vice

Firmy loni na ekoinvesticích šetřily, stát investoval do čistíren

19.10.

Investice do životního prostředí loni v Česku činily 22,6 miliardy korun, oproti roku 2009 klesly o 3,6 procenta. Zatímco financování staveb na ochranu životního prostředí podnikatelský sektor výrazně omezil, stát své investice zvýšil o víc než polovinu.


Jaká je role konzultantů na fondu životního prostředí? Vice

Jaká je role konzultantů na fondu životního prostředí?

23.3.

EU chtěla zabránit zneužití vodárenských dotací soukromými firmami. Ze složitého systému však paradoxně profituje komerční poradce. (Článek naleznete také na serveru Česká pozice)


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE