Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Hradecké "Podolí" je po rekonstrukci a upravuje vodu z Orlice

Hradecké "Podolí" je po rekonstrukci a upravuje vodu z Orlice

V Hradci Králové mají podobně jako v Praze záložní úpravnu vody, která je schopná vyčistit povrchovou vodu. V Praze je to Podolí, které je sice historickou památkou, ale stále je připraveno na zprovoznění v případě potřeby. V Hradci Králové potřeba již nastala, místní úpravna byla zrekonstruována a dnes čistí vodu z řeky Orlice.

Průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec Králové činí zhruba 20 000 m3 za den. Novodobá historie zásobení města pitnou vodou začala v roce 1964, kdy byla místní úpravna vod uvedena do provozu. Po zprovoznění úpravny vody z Orlice byla pitná voda přivedena obyvatelům až do domů.

Hradec Králové a okolí je po většinu roku zásobován z podzemních zdrojů, zejména pak z oblasti Litá-Mokré. Dalším zdrojem je řeka Orlice, z níž se čerpá voda především v období od března do července. Vzhledem k požadavkům ochrany vodních zdrojů a životního prostředí je totiž v té době čerpání na Lité omezeno.

Úpravna vody sice po většinu roku slouží jen jako záložní zdroj pro výrobu pitné vody, ale i tak je pro město a jeho okolí důležitá. Zařízení místní úpravny bylo ale již padesát let staré, zcela zde chyběl moderní řídicí systém. Proto společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. přistoupily k její rekostrukci. Náklady na realizaci projektu činily celkem 116 mil. Kč. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uhradily 104 mil. Kč, zbývající část pokryl formou předplaceného nájemného provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s.

Úprava vody byla slavnostně znovuotevřena tento týden a pří té příležitosti jsme se na projekt zeptali pana Tomáše Hosa, provozního ředitele Královehradecké provozní.

Co všechno jste v Úpravně vody vyměnili a proč je z ní nyní voda kvalitnější?
Došlo ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody a instalovali jsme moderní řídicí systém. Kapacita úpravny činí 150 litrů za sekundu, bylo tomu tak i před modernizací. Během garančních testů, které probíhaly před několika týdny, byla úpravna provozována na denní výkon 7 800 m3/den, což odpovídá 50 % spotřeby Hradce Králové a okolí.  Podle testů se nová technologie umí vypořádat s různorodou kvalitou vody v řece Orlici. Voda z podzemních zdrojů je tvrdší, což můžeme vyrovnávat upravenou vodou z Orlice. Úpravna vod v budově Královéhradecké provozní však zůstává i nadále záložním a doplňkovým zdrojem.

Kdo se na rekonstrukci a modernizaci podílel?
Projekt zpracovala společnost Voding Hranice,a.s. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo sdružení Úpravna Hradec, reprezentované společnostmi KUNST, spol. s. r.o., VCES a.s. a Královopolská Ria, a.s. Práce trvaly dva roky, konečný termín se podařilo o dva měsíce zkrátit.

Dva roky úpravna nefungovala, nepocítili to vaši zákazníci?
Zásoba pitné vody je akumulována v podzemních vodojemech na Novém Hradci Králové. Jejich kapacita zaručuje, že i v průběhu tak rozsáhlého projektu, jakým modernizace úpravny vody Hradec Králové bezesporu byla, zákazníci nepocítili žádná omezení. Pro případ, že by nastaly v dodávce vody nějaké neočekávané problémy, jsme ovšem byli připraveni - po dohodě s dodavateli - v krátké době provoz úpravny dočasně obnovit. Naštěstí to však nebylo třeba.
 

26. 9. 2014 Milena Geussová, Jana Bábíková
Reklama
Oborové informace

EY jako partner pro získání evropských dotací

EY jako partner pro získání evropských dotací Vice

1.9.

Poradenská společnost EY (dříve Ernst & Young) v letošním roce rozšíří své porfolio...

...

Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE