Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Hradecké "Podolí" je po rekonstrukci a upravuje vodu z Orlice

Hradecké "Podolí" je po rekonstrukci a upravuje vodu z Orlice

V Hradci Králové mají podobně jako v Praze záložní úpravnu vody, která je schopná vyčistit povrchovou vodu. V Praze je to Podolí, které je sice historickou památkou, ale stále je připraveno na zprovoznění v případě potřeby. V Hradci Králové potřeba již nastala, místní úpravna byla zrekonstruována a dnes čistí vodu z řeky Orlice.

Průměrná spotřeba pitné vody pro Hradec Králové činí zhruba 20 000 m3 za den. Novodobá historie zásobení města pitnou vodou začala v roce 1964, kdy byla místní úpravna vod uvedena do provozu. Po zprovoznění úpravny vody z Orlice byla pitná voda přivedena obyvatelům až do domů.

Hradec Králové a okolí je po většinu roku zásobován z podzemních zdrojů, zejména pak z oblasti Litá-Mokré. Dalším zdrojem je řeka Orlice, z níž se čerpá voda především v období od března do července. Vzhledem k požadavkům ochrany vodních zdrojů a životního prostředí je totiž v té době čerpání na Lité omezeno.

Úpravna vody sice po většinu roku slouží jen jako záložní zdroj pro výrobu pitné vody, ale i tak je pro město a jeho okolí důležitá. Zařízení místní úpravny bylo ale již padesát let staré, zcela zde chyběl moderní řídicí systém. Proto společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. přistoupily k její rekostrukci. Náklady na realizaci projektu činily celkem 116 mil. Kč. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. uhradily 104 mil. Kč, zbývající část pokryl formou předplaceného nájemného provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s.

Úprava vody byla slavnostně znovuotevřena tento týden a pří té příležitosti jsme se na projekt zeptali pana Tomáše Hosa, provozního ředitele Královehradecké provozní.

Co všechno jste v Úpravně vody vyměnili a proč je z ní nyní voda kvalitnější?
Došlo ke kompletní výměně technologických zařízení úpravny vody a instalovali jsme moderní řídicí systém. Kapacita úpravny činí 150 litrů za sekundu, bylo tomu tak i před modernizací. Během garančních testů, které probíhaly před několika týdny, byla úpravna provozována na denní výkon 7 800 m3/den, což odpovídá 50 % spotřeby Hradce Králové a okolí.  Podle testů se nová technologie umí vypořádat s různorodou kvalitou vody v řece Orlici. Voda z podzemních zdrojů je tvrdší, což můžeme vyrovnávat upravenou vodou z Orlice. Úpravna vod v budově Královéhradecké provozní však zůstává i nadále záložním a doplňkovým zdrojem.

Kdo se na rekonstrukci a modernizaci podílel?
Projekt zpracovala společnost Voding Hranice,a.s. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo sdružení Úpravna Hradec, reprezentované společnostmi KUNST, spol. s. r.o., VCES a.s. a Královopolská Ria, a.s. Práce trvaly dva roky, konečný termín se podařilo o dva měsíce zkrátit.

Dva roky úpravna nefungovala, nepocítili to vaši zákazníci?
Zásoba pitné vody je akumulována v podzemních vodojemech na Novém Hradci Králové. Jejich kapacita zaručuje, že i v průběhu tak rozsáhlého projektu, jakým modernizace úpravny vody Hradec Králové bezesporu byla, zákazníci nepocítili žádná omezení. Pro případ, že by nastaly v dodávce vody nějaké neočekávané problémy, jsme ovšem byli připraveni - po dohodě s dodavateli - v krátké době provoz úpravny dočasně obnovit. Naštěstí to však nebylo třeba.
 

26. 9. 2014 Milena Geussová, Jana Bábíková
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE