Rewrite letters from the image.
 
 
detail

FOTOGALERIE: Slavnostní otevření úpravny vody v Hradci Králové

FOTOGALERIE: Slavnostní otevření úpravny vody v Hradci Králové

Podívejte se na fotogalerii ze slavnostního otevření úpravny vody v Hradci Králové za účasti primátora Hradce Králové Zdeňka Finka, předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Františka Baráka a ředitele Královéhradecké provozní, a.s. Jakuba Hanzla.

Úpravna vody byla postavena v roce 1960, od té doby na ní probíhala údržba a opravy, v roce 1991 byla doplněna ozonizace. Zařízení je nezbytné pro účely náhradního zásobení vodou v případě havárie na přivaděči z hlavní zdrojové oblasti Litá a v době nuceného omezení čerpání z Lité (v období 21.3. až 15.7. zde existuje nepodkročitelný limit hladiny podzemní vody z důvodu ochrany přírody a krajiny). Významná část zdrojové oblasti Litá totiž leží v Přírodní rezervaci Zbytka a Evropsky významné lokalitě Zbytka. V tomto kritickém období zde může dojít až k omezení v čerpání podzemní vody 120 l/s.

V roce 2011 byla zahájena I. etapa rekonstrukce úpravny vody v Hradci Králové, spočívající ve výměně ozonizační jednotky.

V rámci II. etapy rekonstrukce
bude vyměněna technologie 1. a 2. separačního stupně. Zastaralé galeriové čiřiče nahradí flotace. Stávající otevřené pískové filtry s mezidnem budou rekonstruovány na filtraci s proměnnou filtrační rychlostí, kdy je mezidno nahrazeno drenážním systémem, což výrazně zkvalitní výsledný efekt filtrace. Dalšími novými prvky jsou měření a regulace a automatizace systému řízení ÚV. U zbývající části technologické linky se jedná o obnovu zařízení s parametry, které respektují dnešní požadavky na technologii úpravy vody. Součástí rekonstrukce jsou rovněž stavební úpravy – rekonstrukce střešního pláště a fasády budovy.

V červnu 2014 je úpravna vody v provozu a dodává 90 l/s kvalitní upravené pitné vody do vodovodní sítě města Hradce Králové a dalších obcí v regionu Hradce Králové.

Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstane beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3,000.000 m3/rok. Investiční náklady I. a II. etapy představují 130 mil. Kč.

 

 

26. 9. 2014 (jab)
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE