Rewrite letters from the image.
 
 
detail

EY jako partner pro získání evropských dotací

EY jako partner pro získání evropských dotací

Poradenská společnost EY (dříve Ernst & Young) v letošním roce rozšíří své porfolio služeb o poradenství v oblasti dotačních příležitostí. Bude se jednat zejména o Operační program Životní prostředí se zaměřením na vodárenství a odpady.
 

Společnost EY má v oblasti vodárenství dlouholeté zkušenosti. „V loňském roce jsme pracovali například pro Státní fond životního prostředí na projektu v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP. Pro Ministerstvo životního prostředí ČR jsme dále připravovali podklady pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 – 2020. Soukromým i městským vodárenským společnostem již řadu let poskytujeme služby v oblasti ekonomiky a kalkulací,“ shrnuje zkušenosti svého týmu Antonín Raizl, senior manažer oddělení podnikového poradenství a řízení rizik společnosti EY.

V letošním roce bude společnost EY nově poskytovat také poradenské služby v oblasti evropských dotací. „Jsem rád, že můžeme využít dosavadních znalostí a pomoci našim partnerům v získání evropských dotací. Typickým zákazníkem v této oblasti budou vodárenské společnosti, které plánují nebo již mají připravené projekty na rozšíření či modernizaci infrastruktury, případně se mohou angažovat v dalších, níže uvedených oblastech,“ doplňuje Antonín Raizl.

Jaké projekty můžete letos kofinancovat z OPŽP s podporou EY?

Vybudování kanalizací, ČOV a vodovodů
V září budou zveřejněny podmínky výzvy pro příjem žádostí na vybudování kanalizace, vodovodů, úpraven vod, modernizaci, intenzifikaci čistíren odpadních vod, a na modernizaci systému ochrany zdrojů pitné vody. Způsobilými výdaji budou všechny práce přímo související s realizací těchto projektů. Bude nutné splnit nákladové kritérium, ceny obvyklé v daném místě a zároveň minimální výši investice.

Zpracování analýzy rizikových oblastí
Další dotační možnosti pro vodohospodářské subjekty nabízí Operační program životní prostředí i v prioritní ose 3 týkající se odpadů. Od března budou známé specifické podmínky pro podání žádosti o dotace na realizace průzkumných prací rizikových oblastí a vypracování analýzy rizik potencionálně kontaminovaných lokalit. Žádost půjde podat pouze na projekt inventarizovaný v databázi SEKM, nicméně potencionálně kontaminovaná lokalita jde do databáze i doplnit. Výše dotace je 50 – 70 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

Sanace kontaminované lokality
Rovněž bude možné žádat o dotaci na sanaci kontaminované lokality. Kontaminovaná lokalita, která znamená ohrožení životního prostředí nebo obyvatelstva je na nejlepší cestě získat podporu. Žadatel jen musí prokázat, že ekologickou zátěž nezpůsobil a její původce neexistuje. Z programu jsou bohužel vyloučeny projekty, které mají na odstranění ekologické zátěže uzavřenou smlouvu s Ministerstvem financí ČR.

Kompostárny
V srpnu budou zveřejněny podmínky pro dotační možnosti v oblasti nakládání s odpadem. Jednou z variant je využití dotační možnosti na vybudování kompostárny. Výsledný kompost bude muset být využit převážně na zemědělské půdě a splňovat příslušné normy na hnojiva. Rovněž bude muset kompostárna přijímat i určité procento komunálního odpadu. Výše dotace bude podléhat regionální veřejné podpoře. Preferovány budou větší kompostárny realizované na brownfieldech a s vydaným stavebním povolením. Podpořit bude možné i projekty na třídění a sběr BRKO a dalších druhů odpadů. Zde rovněž bude muset na vstupu být určité procento komunálního odpadu. Výše dotace může dosáhnout až 85 % způsobilých výdajů. Do této výzvy by mohla být zařazena i podpora energetického využití kalů z ČOV, ale o této možnosti podpory se v současnosti zatím jedná.
 
Průmyslové čistírny odpadních vod
Žadatelé z řad veřejnoprávních subjektů pak mohou do října letošního roku podat žádost na technologie snižující průmyslové znečištění, což zahrnuje i průmyslové čistírny odpadních vod. Důležité bude postupovat v souladu s BAT a dosáhnout hodnot nižší (a tedy nejvíce ambiciózní) poloviny intervalu hodnot dle BAT, a to v souladu s podmínkami veřejné podpory.
 
O EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s ekonomickým poradenstvím pro široké portfolio klientů z vodárenského odvětví, včetně měst a vodárenských společností.

KONTAKT
Ing. Antonín Raizl, MBA, senior manažer, EY
Tel.: +420 225 335 774,
E-mail: antonin.raizl@cz.ey.com


1. 9. 2016 EY
Mohlo by vás zajímat
Ministerstvo nás vážně poškozuje, tvrdí města a obce Vice

Ministerstvo nás vážně poškozuje, tvrdí města a obce

22.4.

Razantně a případně až u soudu se chtějí bránit proti verdiktu avizovanému Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) město Zdice a obec Chodouň na Berounsku, které se spojily do Dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Litavka.


Středočeské obce se chtějí bránit případnému vracení dotací Vice

Středočeské obce se chtějí bránit případnému vracení dotací

18.4.

Středočeské obce se chtějí bránit proti tvrzení ministerstva životního prostředí (MŽP), že vybíraly dodavatele k projektům v Operačním programu životní prostředí (OPŽP) prostřednictvím takzvaných losovaček netransparentně, zjistila ČTK. Obcím hrozí, že budou muset dotace vracet.


Vysoká Pec je připravena se o vrácení dotace soudit Vice

Vysoká Pec je připravena se o vrácení dotace soudit

18.4.

Obec Vysoká Pec na Chomutovsku si není vědoma, že by pochybila při výběrovém řízení na dobudování kanalizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod, za což má státu vrátit 1,9 milionu korun. Elektronické losování pro ni zajišťovala externí firma, se kterou se obec bude případně soudit. ČTK to dnes řekl starosta Vysoké Pece Milan Čapek.


Březová nad Svitavou odmítá pokutu za zakázku na kanalizaci Vice

Březová nad Svitavou odmítá pokutu za zakázku na kanalizaci

18.4.

Březová nad Svitavou nesouhlasí s tím, že by měla vracet deset procent z ceny veřejné zakázky na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod. Na projekt získala obec evropskou dotaci, takzvanou korekci jí vyměřilo ministerstvo životního prostředí za údajnou netransparentnost výběrového řízení na dodavatele stavby.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE