Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují se starostové

Evropské dotace do vodárenství? Žádná sláva, shodují se starostové

Server Vodarenstvi.cz uspořádal na přelomu ledna a února letošního roku anketu na téma čerpání evropských dotací z OPŽP. Odpovědělo celkem 420 starostů od malých obcí až po krajská městů. Zkušenosti starostů jsou však bohužel negativní.

Čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na vodárenskou infrastrukturu se zadrhává. Polovina rozpočtového období je již za námi, a dosud byla čerpána necelá desetina určených prostředků. Výsledky ankety jsou více než výmluvné – za negativní označilo své zkušenosti s činností Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který dotace administruje, 84 % představitelů místních samospráv.
 
Složitá administrativa
Co vadí starostům nejvíce, je zcela jednoznačné. Téměř devadesát procent z nich označilo za největší problém zbytečnou a složitou administrativu. Další výhrady pak směřují ke stále se měnícím dotačním pravidlům a velmi dlouhým termínům pro vyřízení. „Administrativní náročnost odradí běžného žadatele. Možnost udělat chybu z nepozornosti, opomenutí atd. je velká. SFŽP by měl změnit původní podezíravost, že každý žadatel chce podvádět, v přístup, že každý žadatel je chudák, kterému musíme pomoci,“ uvádí kupříkladu místostarosta jihočeského Hatína Jiří Boček. „Se Státním fondem životního prostředí jsme jednali 3 roky. Od předložení dokladů k avízu platby proces trval neuvěřitelných 421 dnů," komentuje zkušenosti s vyřízením dotací pan Vyhnálek, předseda Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.
  
Bez poradců ani ránu
Obce se prakticky neobejdou bez pomoci poradenských firem. Ta ale stojí nemalé částky, které by mohly být vynaloženy účelněji. Výstižně to ostatně v anketě glosovala starostka obce Zámrsk, Zuzana Tvrzníková. „Podle mého názoru bez spolupráce s poradenskou společností není schopna obec náročným administrativním kritériím přípravy žádosti dostát. Nutnost najmout si pro přípravu poradenskou společnost žadatelům odčerpá prostředky, které by bylo možno rozumně využít jinde.“ Bez poradenských služeb se tak neobejde devadesát procent obcí. Nejenom obce jsou vydány na milost poradenských firem. Stejně tak se bez nich neobejde ani SFŽP. Poradenské firmy vnímá jako největší žábu na prameni celého schvalovacího procesu více než čtvrtina představitelů zainteresovaných obcí.     

Velké problémy malých obcí

Přístupové smlouvy s Evropskou komisí, které nás zavazují ke splnění dané kvality odpadních vod, se týkají obcí nad dva tisíce obyvatel. Tomu odpovídají i dotační pravidla, přičemž menší obce, pokud neleží v chráněné krajinné oblasti, nemají na dotace nárok. Čistírny odpadních vod sice obce do 2 tisíc obyvatel mít  nemusí, vybudovat či modernizovat vodárenskou infrastrukturu ale potřebují, a najít financování tak náročných projektů bez pomoci dotací je velmi těžké. Často pak vznikají paradoxní situace, kdy obce dostanou bez problémů dotace např. na cyklostezku, s dotací na vodárenskou infrastrukturu ale neuspějí.

Diskriminační podmínky snižují čerpání
Pokud obec či město splní základní podmínky, často naráží na další. Zásadním problémem je např. snižování dotace podle délky uzavřených smluv s provozovatelem vodárenské infrastruktury. Posuzovány jsou totiž také smlouvy uzavřené dávno před naším vstupem do EU, tedy v době, kdy nikdo nemohl budoucí dotační podmínky znát. Obce jsou dnes v nezáviděníhodné situaci. Buďto přesvědčí provozovatele ke změně smlouvy, anebo akceptují snížené dotace a hledají další prostředky pro kofinancování. U smluv do konce roku 2020 mají obce nárok na evropské dotace ve výši max. 60 % způsobilých výdajů, u smluv do konce roku 2022 pak 30 % způsobilých výdajů. U delších smluv nemají obce na evropské dotace nárok.

Požadavky na změnu jsou slyšet ze všech stran
Co by žadatelé o dotace z OPŽP chtěli změnit na stávající praxi, je poměrně jasné. „Sjednotit a zjednodušit administrativní procesy pro celý projekt od žádosti až po závěrečnou zprávu; týká se to i případných změn v průběhu projektu, které jsou vyvolány vnějšími vlivy, a  které nemohly být známy v průběhu přípravy projektu,“ shrnuje Václav Matula, prokurista Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín.

František Barák, předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) souhlasí: „Zásadní změnou vedoucí k racionalizaci musí projít celý proces administrace přípravy a realizace projektů financovaných z OPŽP.”  Barák navíc doporučuje konkrétní příklady řešení: „Budoucí finanční a technické poradenství pro SFŽP a MŽP se musí orientovat efektivnějším způsobem než zaběhlá praxe, musí být vytvořen flexibilnější postup pro posuzování projektů se zcela individuálními vlastnicko-provozními vztahy.“  

MŽP a SFŽP by měly také dle Baráka razantněji obhajovat zájmy ČR při jednání s orgány Evropské komise (zejména DG Regio). V některých případech dokonce  SFŽP žadatelům ukládá přísnější podmínky, než bylo s Evropskou komisí dojednáno. „Z odpovědí starostů je zřejmé, že nároky MŽP/SFŽP často přesahují požadavky vyplývající ze závazků dohodnutých mezi ČR a Evropskou komisí v tzv. ‚Podmínkách přijatelnosti pro OPŽP‘ v roce 2007. Například požadavky na rozsah a úpravy provozních smluv, na finanční modely pro smíšené společnosti a ‚servisní‘ model provozování, dále způsob posuzování ‚podstatných změn smluv‘ i požadavky k návrhu koncesních smluv," uzavírá František Barák.


Výsledky ankety:


1) Jaké jsou Vaše zkušenosti s čerpáním dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)?
- pozitivní 16 %,
- negativní 84 %.

2) Nejproblematičtější podmínky pro čerpání z OPŽP? (vícečetné odpovědi)
- zbytečná a složitá administrativa 87 %;
- diskriminace kvůli délce provozních smluv 65 %;
- dlouhé termíny 39 %;
- změna podmínek v průběhu dotačního procesu 34 %;
- diskriminace malých obcí, které nejsou v CHKO (nemají nárok na dotace) 28 %.
  
3) Jak dlouho trvalo Vaše jednání se SFŽP ohledně dotací OPŽP od schválení dotace po vlastní odeslání financí na účet?  
- 3 roky 56 %,
- 4 roky 24 %,
- ostatní 20 %.

4) Používali jste pro přípravu dotační žádosti poradenské společnosti? Pokud ano, jak hodnotíte jejich přínos?
- ANO 92 %,
- NE 8 %.
Přínos poradců hodnotí pozitivně 90 %.

5) Co by měl dle Vašeho názoru Státní fond Životního prostředí změnit ve své práci? (vícečetné odpovědi)
- zjednodušit administrativu 87 %,
- změnit podmínky 65 %,
- minimalizovat vliv poradců na straně SFŽP i žadatelů 28 %.

 

24. 3. 2011 Jana Bábíková
Mohlo by vás zajímat
Horké dny v MHD dávají cestujícím opět zabrat: Kde po Praze jezdí nejmíň potem „ovoněných“ lidí? Vice

Horké dny v MHD dávají cestujícím opět zabrat: Kde po Praze jezdí nejmíň potem „ovoněných“ lidí?

17.8.

Léto je ročním obdobím, na které se těší většina populace. Koupání, grilovačky, krásné počasí, všechno je pomalejší a nikdo nikam nespěchá. Jsou ale věci, které se nezastaví ani v létě. Třeba taková hromadná doprava funguje nonstop. A právě ta je místem, které dokáže cestujícím ztrpčit den hned z rána. Někdy totiž můžete v MHD narazit na nelibou vůni, která se line celým vozem. 


Obyvatelé v Novém Boru mohou žádat o dotace na čističky vody Vice

Obyvatelé v Novém Boru mohou žádat o dotace na čističky vody

30.1.

Obyvatelé v Novém Boru na Českolipsku mohou poprvé žádat o dotace na výstavbu malých domovních čistíren odpadních vod. V rozpočtu má město na dotace připraveny dva miliony korun. Žádosti mohou zájemci podávat od 1. února, získat mohou od města až 50.000 korun, maximálně ale 70 procent nákladů. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Radmila Pokorná.


O dotace na čistírny a vodovody zažádalo 280 obcí, peníze nestačí Vice

O dotace na čistírny a vodovody zažádalo 280 obcí, peníze nestačí

24.1.

O dotace na stavbu či modernizaci vodovodu, kanalizace nebo čistírny odpadních vod požádalo za tři měsíce 280 obcí. Částka, o kterou žádají, činí dohromady deset miliard korun, což je zhruba třikrát více, než kolik činí celková dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministr Richard Brabec (ANO) proto slíbil, že bude hledat další peníze na podporu těchto projektů. 


Na zadržení vody v krajině půjde z fondů EU přes čtvrt miliardy korun Vice

Na zadržení vody v krajině půjde z fondů EU přes čtvrt miliardy korun

11.4.

Více než čtvrt miliardy korun půjde z evropských fondů na zadržování vody krajině a řešení problémů se suchem. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) jde o investici například na vybudování nových mokřadů či jejich obnovy a hospodaření s dešťovou vodou. 


MŽP chystá projekt Chytrá obec s dotací 50 mil. na zadržení vody Vice

MŽP chystá projekt Chytrá obec s dotací 50 mil. na zadržení vody

11.1.

Ministerstvo životního prostředí plánuje v únoru vypsat pilotní projekt Chytrá obec. Má přispět k udržení vody v krajině, například v kombinaci s menšími čistírnami odpadních vod. Z národních peněz chce ministerstvo dát kolem 50 milionů korun městům a obcím, které přijdou s inovativním systémem udržení vody, řekl ČTK v rozhovoru ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).


Heřmanova Huť dokončila nový vodovod, lidem nepoteče kalná voda Vice

Heřmanova Huť dokončila nový vodovod, lidem nepoteče kalná voda

2.12.

Heřmanova Huť na severním Plzeňsku, kde lidem často tekla z kohoutků kalná pitná voda, dokončila stavbu nového vodovodu. Více než 4,3 kilometru dlouhý přivaděč z Ostrova u Stříbra přišel na 14 milionů korun bez DPH. Polovinu hradila dotace ministerstva zemědělství, kraj dal dva miliony a na zbytek si obec vzala úvěr. 


Nejdek dobudoval kanalizaci za více než 275 milionů korun Vice

Nejdek dobudoval kanalizaci za více než 275 milionů korun

9.11.

V Nejdku skončil tříletý projekt výstavby kanalizace za více než 275 milionů korun. S tím byly postupně spojeny dopravní uzavírky po celém městě, jinak se ale stavba obešla bez větších problémů, řekl ČTK starosta Nejdku Lubomír Vítek (Strana zelených). Z vlastních prostředků hradil Nejdek zhruba třetinu nákladů, zbylou část pokryla dotace Státního fondu životního prostředí a Karlovarského kraje.


Obce na Kutnohorsku mají novou kanalizaci Vice

Obce na Kutnohorsku mají novou kanalizaci

9.11.

Obce Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina na Kutnohorsku mají novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Dosud obce neměly žádnou kanalizační síť, splaškové odpadní vody zachytávaly bezodtokové jímky nebo septiky. Náklady na vybudování kanalizace a čističky byly více než 82 milionů korun, většinu zaplatily evropské fondy, sdělila dnes ČTK mluvčí středočeského krajského úřadu Nicole Mertinová.
 


Obce na Mladoboleslavsku zrekonstruovaly čističku odpadních vod Vice

Obce na Mladoboleslavsku zrekonstruovaly čističku odpadních vod

4.11.

Obce Skorkov a Sojovice na Mladoboleslavsku dokončily rekonstrukci čističky odpadních vod za více než 30 milionů korun. Čističku bylo potřeba zmodernizovat a zvýšit její kapacitu, informovala dnes ČTK mluvčí středočeského krajského úřadu Nicole Mertinová. Většinu nákladů zaplatily evropské fondy.


Obec Kouty má nový vodovod, čističku a kanalizaci Vice

Obec Kouty má nový vodovod, čističku a kanalizaci

26.10.

Obec Kouty na Nymbursku má nový vodovod, kanalizaci a čističku odpadních vod za desítky milionů korun. Projekty financovaly z velké části dotace z evropských a státních fondů. Částečně se na financování podílely také Středočeský kraj, obec a místní obyvatelé, informovala ČTK mluvčí Středočeského kraje Nicole Mertinová.
 


V České Lípě rozdělují poslední peníze na výstavbu čističek vody Vice

V České Lípě rozdělují poslední peníze na výstavbu čističek vody

9.3.

Radnice v České Lípě rozděluje poslední peníze z programu na podporu výstavby malých čistíren odpadních vod v Častolovicích. Program na Silvestra skončil, ještě se ale zpracovávají poslední žádosti. Zastupitelé teď pro tři žadatele schválili dotaci dohromady za 250.000 korun, zbývá ještě poslední žádost, kde je vyřízení prodlouženo do 30. června.


Tři středočeské obce dostanou celkem 17 mil. korun na kanalizaci Vice

Tři středočeské obce dostanou celkem 17 mil. korun na kanalizaci

12.8.

Tři středočeské obce dostanou celkem 17 milionů korun od Středočeského kraje na výstavbu kanalizace. Konkrétně jde o Nové Strašecí na Rakovnicku a Tatce a Ratenice na Kolínsku. Dnes o tom rozhodli krajští radní. Projekty by podle nich měly významně přispět k ochraně povrchových a nadzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou.


Brněnská společnost OHL ŽS postaví kanalizaci v Brodku u Přerova Vice

Brněnská společnost OHL ŽS postaví kanalizaci v Brodku u Přerova

3.5.

Brněnská stavební společnost OHL ŽS postaví kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Brodku u Přerova. Stavba vyjde na 142 milionů korun, začne za rok v březnu. Dokončená by měla být do poloviny příštího roku. ČTK to zjistila z podnikového časopisu OHL ŽS.


Zadlužení obcí loni stouplo nad 83 mld. Kč, krajům dluhy klesly Vice

Zadlužení obcí loni stouplo nad 83 mld. Kč, krajům dluhy klesly

17.10.

Dluhy tuzemských měst a obcí loni stouply o 2,7 miliardy korun na 83,3 miliardy korun a skoro polovina z nich připadala na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Zadlužení krajů se loni poprvé snížilo, a to o 8,4 procenta na 19,1 miliardy korun. Vyplývá to z informací ministerstva financí.


Přivedou problémy se státní dotací Zbytiny k bankrotu? Vice

Přivedou problémy se státní dotací Zbytiny k bankrotu?

20.4.

Malé jihočeské obci s ročním rozpočtem 6 milionů korun reálně hrozí, že bude muset vrátit kompletní státní dotaci na stavbu čistírny odpadních vod a kanalizaci ve výši přes 25 milionů korun a k tomu vyměřené penále 21 milionů korun. Obci hrozí finanční problémy a bývalému starostovi Antonínu Poskočilovi pět let vězení.


Případová studie: Chebské zkušenosti s "velkým" projektem Vice

Případová studie: Chebské zkušenosti s "velkým" projektem

19.4.

Za tři roky by měla být Ohře ještě čistější. Přispěje k tomu skupinový projekt "Chebsko – environmentální opatření". Své zkušenosti se získáváním evropských dotací shrnuje investor projektu, Chevak Cheb, a. s. Článek byl vytvořen na základě odpovědí ankety Vodarenstvi.cz.


Případová studie: Ostravské zkušenosti s negativním koncem Vice

Případová studie: Ostravské zkušenosti s negativním koncem

28.3.

V anketě Vodarenstvi.cz jsme získali také odpovědi krajských měst, jejichž projekty spadají do tzv. „režimu velkých projektů“ s rozpočtem za více než 25 milionů Euro. Ve dnešním díle se věnujeme prvnímu neúspěšnému žadateli – Ostravě, která svou dotační žádost pečlivě připravila, kvůli požadované úpravě provozní smlouvy ji ale musela stáhnout.


Na Vysočině se staví čistírny odpadních vod i ve větších vsích Vice

Na Vysočině se staví čistírny odpadních vod i ve větších vsích

14.3.

Na Vysočině neinvestují do čistíren odpadních vod jen města a městyse, ale i větší vesnice. Starostové obcí oslovení ČTK uvedli, že se chtějí vyhnout postihům, které by jim v nejbližších letech hrozily kvůli znečišťování toků.


Případová studie: Vodárenské problémy krásných Slavonic Vice

Případová studie: Vodárenské problémy krásných Slavonic

24.2.

V dalším díle seriálu se věnujeme úspěšnému žadateli, který v dotačním procesu musel řešit problémy s dlouhou provozní smlouvou. Projekt se týká intenzifikace čistírny odpadních vod s přivaděčem s rozpočtem 84 milionů korun.


Případová studie: Úspěšný Havířov Vice

Případová studie: Úspěšný Havířov

16.2.

Situace na severu Moravy je specifická tím, že část měst a obcí prodala vodárenskou infrastrukturu Severomoravským vodovodům a kanalizacím (SmVaK). Ten ji dnes tedy nejen vlastní, ale také provozuje. V Havířově přesto našli k evropským dotacím cestu, ale ani ta není zcela bez komplikací.


Workshop SMS ČR: Realita čištění odpadních vod je pro menší obce tvrdá Vice

Workshop SMS ČR: Realita čištění odpadních vod je pro menší obce tvrdá

15.2.

Informace „bez obalu“, diskuse i příklady z praxe, to vše čekalo na starosty obcí při pondělním workshopu s příznačným názvem Starosti starostů. Organizaci zajistilo Sdružení místních samospráv (SMS ČR) a poslankyně Alena Hanáková.


Některým obcím může sčítání lidu zamotal hlavu - budovat či nebudovat čistírnu? Vice

Některým obcím může sčítání lidu zamotal hlavu - budovat či nebudovat čistírnu?

31.1.

Obce nad 2000 ekvivaletních obyvatel mají nově povinnost vybudovat čistírnu odpadních vod. Zdrojem pro posuzování aktuálního stavu bude také Sčítání lidu, domů a bytů v březnu letošního roku. Na základě získaných údaje o počtu obyvatel se výpočtem získá počet tzv, ekvivalentních obyvatel.


Jaké jsou konkrétní zkušenosti žadatelů o vodárenské dotace z OPŽP? Vice

Jaké jsou konkrétní zkušenosti žadatelů o vodárenské dotace z OPŽP?

27.1.

Úvodní díl seriálu o problémech měst a obcí - žadatelů o evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Zpracováno na základě ankety o problematice čerpání evropských na modernizaci vodárenské infrastruktury.


ANKETA VODARENSTVI.CZ - Jaké jsou konkrétní zkušeností žadatelů z OPŽP? Vice

ANKETA VODARENSTVI.CZ - Jaké jsou konkrétní zkušeností žadatelů z OPŽP?

26.1.

Vodarenstvi.cz připravilo anketu určenou starostům měst a obcí - vlastníkům vodárenské infrastruktury. Získané reakce použijeme v připravovaném seriálu o konkrétních příkladech konkrétních žadatelů. Úvodní díl bude zveřejněn zítra.


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE