Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení

Díky spolupráci se soukromým sektorem dosáhla kolumbijská Cartagena výrazného zlepšení

Od roku 2002 mají obyvatelé Cartageny přístup k pitné vodě po více než 99 % dne. I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, připojenost na vodovodní síť se zvýšila na 99,9 %. Přibylo také spokojených zákazníků: nárůst ze 71 % na 87 % v roce 2011.

Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Klima je zde tropické. Nejvyšší teplota se pohybuje mezi 24 a 31 °C. Vlhkost je zde kolem 90 %. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de Herediou a bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Cartagena bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky poměrně vyspělé a je také turistickou destinací.


Zadání pro soukromého provozovatele

Společnost Aguas de Cartagena zajišťuje vodohospodářské služby pro město Cartagena de Indias. Je to „smíšená“ společnost vlastněná městem (s 50% podílem), soukromým provozovatelem (skupinou AGBAR s podílem 45,9 %) a drobnými místními soukromými akcionáři (4,1 %). Provozování na základě PPP (Public-Private Partnership) projektu bylo zahájeno v roce 1995 a příslušná smlouva je uzavřena na dobu 26 let.

Město Cartagena de Indias zaznamenalo výrazný populační nárůst do roku 1995. Nárůst města co do počtu jeho obyvatel i rozlohy zapříčinil závažné problémy v oblasti vodovodního a kanalizačního systému.

Na základě veřejné soutěže se město rozhodlo pro PPP model s následujícími cíli:
• celkové pokrytí vodovodní a kanalizační sítí,
• dodávky pitné vody 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
• zlepšení kvality vody,
• snížení ztrát vody,
• čištění všech odpadních vod,
• cenově přijatelná výše vodného a stočného pro všechny obyvatele.


Výsledky: Zvýšení pravidelnosti dodávek pitné vody


Na začátku koncesní smlouvy v roce 1995 existovaly ve městě oblasti zásobované pitnou vodou méně než 8 hodin denně, oblasti s tekoucí pitnou vodou v rozmezí 8-16 hodin denně a také oblasti s dodávkou pitné vody po dobu 16-24 hodin denně. Nepřetržité dodávky pitné vody 24 hodin denně prakticky neexistovaly. Voda z kohoutku tekla průměrně jen 14 hodin denně. Mapa znázorňuje odlišnosti mezi oblastmi z hlediska pravidelnosti dodávek pitné vody.

 

 

 

Díky snaze o modernizaci a výměnu stávající sítě se situace obrátila, a tak jsou v současné době na většině území města dodávky pitné vody nepřetržité (v průměru 99,3 % dne), jak to ukazuje druhá mapa.

 

 


Dodávky pitné vody pro 1 milion obyvatel

Město Cartagena zaznamenalo svůj populační růst z 510 000 obyvatel v roce 1995 na více než 1 mil. obyvatel v roce 2011. Tento demografický nárůst s sebou přinesl zvýšení počtu přípojek z 94 639 v roce 1995 na 218 948 v prosinci 2011.

86 % nově připojených obyvatel pochází z nízkopříjmové sociální vrstvy. V Cartageně se podle svého sociálně-ekonomického postavení dělí spotřebitelé vody do 6 skupin, přičemž skupiny 1,2 a 3 dostávají příspěvky, skupiny 5 a 6 platí dodatečné procentní navýšení řádné ceny, kterou platí pouze 4. skupina. Vodovodních přípojek pro nižší vrstvy (skupiny 1 a 2) přibylo 87 000, tj. jejich počet vzrostl 3,3 krát.

 

 

 

Zvýšení a udržení počtu zaměstnanců

Jednou z nejdůležitějších investic zrealizovaných společností Acuacar je vzdělávání personálu. Všichni zaměstnanci, včetně generálního ředitele, prošli školeními, která jim umožnila rozvinout vlastní znalosti a schopnosti. K proškolování dochází v rámci série vzdělávání zaměřeného na trénink a rozvoj manažerských přístupů založených na strategii společnosti, jejích klíčových procesech a průběžných zdokonalovacích programech.

Během prvních 10 let společnost vynaložila veškeré své úsilí na vzdělávání a rozvoj základních dovedností všech svých pracovníků. V roce 2000 činil počet realizovaných hodin na 1 zaměstnance za rok 125. Obzvláště důležité bylo dokončit profesionalizaci velké části zaměstnanců působících v provozních profesích, aby tito mohli být kvalifikováni jako technik vodovodního a kanalizačního zařízení. Ke splnění daného cíle musela společnost výrazně zvýšit počet proškolených hodin na jednoho zaměstnance.

V posledních letech společnost pracovala na posílení převážně manažerských schopností, čímž došlo ke snížení počtu proškolených hodin na hlavu. Nicméně efektivita školení je udržena díky multiplikačnímu efektu a vzniku vyšších stupňů produktivity.

 

 

 

99,9 % obyvatel připojeno na vodovodní síť

I když se počet obyvatel města zdvojnásobil, společnosti se podařilo zvýšit procento připojenosti obyvatel na vodovodní síť ze 72 % v roce 1995 na 99,9 % v roce 2008.
Pokrytí kanalizačními přípojkami vzrostlo též: ze 60 % na 88 % v letech 1995-2011.
Společnost zřídila mobilní kanceláře, kam mohou zákazníci přijít a vyřídit záležitosti spojené s poskytovanými službami a sestavit si např. platební kalendář dle vlastních rodinných rozpočtů a platební schopnosti. Tato iniciativa posiluje vztah mezi společností a jejími zákazníky.


85 % spokojených zákazníků


Uskutečněné investice s sebou přinesly větší počet obyvatel, kteří mohou využívat nepřetržitých dodávek pitné vody, jejíž kvalita se zlepšila a přitom došlo k lepší ochraně životního prostředí v okolí zálivu a jezera v rámci všeobecného plánu „Master Plan of Water Network, Sewer Network and Environmental Sanitation“. Všechny tyto dílčí prvky přispěly k naplnění očekávání zákazníků. Z průzkumů veřejného mínění vyplynulo, že od roku 2005 pozvolna přibývá spokojených zákazníků a jejich procentuelní vyjádření v roce 2007 přesáhlo 85 %.


Ocenění dokonce i od prezidenta


„Je to velmi uspokojující pocit vidět společnost, která se zavázala ke zdokonalení managementu řízení společnosti, jakou je i samotná společnost Aguas de Cartagena. Blahopřeji k tomuto dosaženému úspěchu, který posune naši milovanou Kolumbii zase o krok dál,” uvádí kolumbijský prezident Juan Manuel Santos ve svém dopise zaslaném společnosti Acuacar v říjnu 2011 u příležitosti certifikačního procesu v oblasti zdraví a bezpečnosti.

 

Foto: Wikipedie, Daviddavid00, licence

16. 7. 2014 JB
Mohlo by vás zajímat
Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav Vice

Dva milióny lidí v Bukurešti se již nemusí obávat záplav

11.5.

Bukurešť v minulých letech zažívala časté záplavy, převážně v důsledku nedostačujícího kanalizačního systému. Dlouhodobé řešení, ke kterému dospěli odborníci Veolie v Rumunsku, zlepšilo každodenní život místních obyvatel.


Pro africkou vodu jsou normy přínosem Vice

Pro africkou vodu jsou normy přínosem

4.5.

Nové video laicky vysvětluje, jak zavedení norem pomáhá vodárenské společnosti v Senegalu spolehlivěji dodávat pitnou vodu v regionu a současně zlepšovat spokojenost koncových zákazníků.Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu Vice

Vallourec: Snižování dopadů na vodní zdroje pomocí Water Impact Indexu

27.4.

Společnost Vallourec, specialista na výrobu trubek pro ropný a plynový průmysl, se již deset let zaměřuje na spotřebu vody. Pro sedm svých nejdůležitějších výrobních závodů Vallourec přejal nástroj vyvinutý společností Veolia.


Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu Vice

Případová studie: Tisíce nových vodovodních přípojek v Afghánistánu

20.4.

V listopadu 2008 byla zahájena realizace programu zavádění efektivního obchodního modelu v oblasti poskytování vodovodních a kanalizačních služeb (CAWSA) v Afghánistánu. Díky programu vzniklo více než 4800 vodovodních přípojek a náklady na výrobu poklesly až o 55 %.


Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu Vice

Závod 21. století: Spojení urbánní ekologie a životního stylu

13.4.

Skupina Veolia vybudovala v Hong-kongu závod na zpracování kalů, který je více než jen průmyslovým podnikem. Jde o skutečně ekologicky šetrný komplex, naprosto nezávislý a soběstačný z hlediska energie a vody.


Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku Vice

Nedostatek vody ohrožuje asijskou energetiku

30.3.

Téměř dvě třetiny indických elektráren se nachází na místech s nedostatkem vody. Navíc 79 % plánovaných elektráren by mělo stát v oblastech, které mají nouzi o vodu. Elektrárny vyžadují pro svůj provoz značné množství vody a to nejen pro účely chlazení. Indie si tak bohužel pozdě uvědomuje, jak je důležité při plánování nových staveb počítat s vodními zdroji.Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody Vice

Calgary: Severoamerická jednička ve snižování spotřeby vody

16.3.

Calgary se zařadilo na první místo nejnovější studie U.S. and Canada Green City Index, v kategorii voda, kterou provedlo Economist Intelligence Unit. Ve srovnání s 26 severoamerickými městy má Calgary nemenší únik vody (4 %) a je hluboko pod průměrnou spotřebou vody na osobu za den.


V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40% Vice

V Bukurešti stoupla spokojenost se službami o téměř 40%

16.2.

Mezi roky 2000 až 2010 v rumunském hlavním městě dramaticky přibylo také spokojených zákazníků se službami v oblasti vodárenství – v roce 2002 bylo spokojeno jen 46 % dotazovaných, v roce 2008 již 75 %. Výrazné úspory nákladů umožnily obyvatelům města těžit ze třetí nejnižší ceny vodného ze 44 hlavních rumunských provozovatelů.
 


Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod) Vice

Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod)

2.2.

Přírodní zdroje jsou stále vzácnější. Logicky se nabízí otázka: Jak dlouho přírodní zdroje ještě vydrží? Jak dlouho budou k dispozici pro běžnou spotřebu a pro průmyslové užití? Řešení se nabízí.. Musíme nejen šetřit přírodními zdroji, ale také se snažit o jejich recyklaci a obnovu. To je podstata tzv. kruhové ekonomiky, která je tématem nového seriálu.


Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť Vice

Brazilská Limeira: Za méně než 10 let připojeno 100 % obyvatel na kanalizační síť

30.9.

Procento lidí v Limeiře připojené na kanalizační síť se za méně než 10 let zvýšilo ze 78 na 100 %, přestože populační růst byl 31 %. Čištění odpadních vod v tomto městě dříve téměř neexistovalo. Dnes je ovšem veškerá odpadní voda vyprodukovaná ve městě vyčištěna.


Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno Vice

Jihoafrický Durban: Více než 98 % odpadních vod upravených v čistírně je recyklováno

8.9.

Společnost Veolia postavila a provozuje v Durbanu závod na recyklaci upravených odpadních vod. Město tak může poskytnout místnímu průmyslu dostatečné množství vody za optimalizovanou cenu a vyčlenit zdroje sladké vody na výrobu pitné vody pro obyvatelstvo.


Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 % Vice

Čínský Shenyang snížil za 3 roky množství nefakturované vody na 10 %

29.8.

V Shenyangu se podařilo během 3 let snížit procento nefakturované vody ze 30 % na 10 %. Dalším výrazným úspěchem v tomto čínském městě jsou úspory spotřeby energií, které dosáhly 6 % na výrobní jednotku či zavedení systému adresné fakturace a inkasování plateb v roce 2011.
 


Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 % Vice

Filipínský Apalit: Za 8 let vzrostlo zajištění nepřetřžité dodávky vody o téměř 52 %

28.8.

Během osmi let byla v Apalitu zajištěna nepřetržitá dodávka vody pro 10 128 odběratelů, čímž se zvýšila míra pokrytí z 0,89 procent na 52,87 procent. V kombinaci s rozšířením vodovodní sítě došlo k zajištění nezávadnosti dodávané vody i vytvoření nových pracovních míst.


Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury Vice

Anglie & Wales: od roku 1989 dvojnásobné roční investice do vodovodní i kanalizační infrastruktury

21.8.

A výsledky tomu odpovídají.  V Anglii a Walesu odpovídá evropským standardům 99,96 % vzorků pitné vody.  Nárůst byl zaznamenán i v kvalitě vody anglických řek. Spíše dobrá nebo vynikající kvalita byly hodnoceno u 72% toků . 


Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně Vice

Chile: Za 10 let se roční objem investic do vodohospodářské infrastruktury zvýšil pětinásobně

19.8.

Podíl lidí žijících ve městech, jejichž odpadní vody jsou před vypuštěním vyčištěny, vzrostl z méně než 17 % v roce 1998 na 87 % v roce 2010. Úspěchem za uplynulé desetiletí je také pětinásobný nárůst ročního objemu investic do vodohospodářské infrastruktury.


Uganda:  640% nárůst aktivních zákaznických přípojek  za 11 let Vice

Uganda: 640% nárůst aktivních zákaznických přípojek za 11 let

13.8.

Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – narostl o 640 %. Zvýšil se také objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli a to 8 krát za posledních 5 let.


Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody Vice

Jihoafrická Mbombela: Již 89 % obyvatel využívá dodávek pitné vody

11.8.

Procento lidí využívajících dodávek pitné vody se v Mbombele za pouhých 5 let zvýšilo z 56 % na 89 %. Dalším výrazným úspěchem společnosti Sembcorp Silulumanzi je zvýšení podílu inkasovaných tržeb o 5 % a to na 78 %. Za tyto pokroky obdržela cenu „Blue and Green Drop awards“.


V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z   28 % na 86 % Vice

V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z 28 % na 86 %

6.8.

V tomto pobaltském přímořském letovisku jsou se službami privátního provozovatele spokojeni - 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající. Řízení kvality pitné vody je přitom certifikováno dle normy ISO 22000 a kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.


Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 % Vice

Za deset let se přístup k vodě v ekvádorské Guayaquilu zvýšil o 40 %

4.8.

Společnost Veolia realizuje v Guayaquilu, největším městě v Ekvádoru, program přístupu k vodě umožňující všem rodinám využívat kvalitní veřejné služby.


V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60% Vice

V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60%

30.7.

V Austrálii podporuje Veolia přechod od skladování odpadu k jeho využití. Díky spolupráci se výrazně snížilo nejen množství skladovaného odpadu, ale také klesly provozní náklady, uhlíková stopa a vytvořila se další pracovní místa.
 


Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě Vice

Latur, Indie: Soukromý provozovatel pomohl vyřešit krizovou situaci ve městě

23.7.

Pokračujeme v seriálu mapujícím spolupráci veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu ve světě. Tentokrát se věnujeme indickému Laturu, kde se podařilo za 3 roky rozšířit přístup k pitné vodě ze 70 % na 90 % populace, v průběhu 2 let snížit ztráty vody ze 45 % na 10 %, zlepšit kvalitu vody i zákaznické služby.
 


Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin Vice

Pensylvánie: Díky soukromému provozovateli snížena spotřeba energie o 3,9 milionů kilowatthodin

21.7.

A tím výhody spolupráce v rámci PPP modelu nekončí. Společnosti Aqua Pennsylvania se podařilo snížit spotřebu pohonných hmot o 28 000 galonů, zavést UV-oxidaci a snížit podíl nefaktirované vody. Společnost získala celostátní ocenění za inovativní přístup k řízení společnosti („Management Innovation national Award“). 


Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel Vice

Alžír: Pravidelné celodenní dodávky pitné vody má dnes 100 % obyvatel

14.7.

V březnu 2006 mělo pouze 8 % obyvatel zajištěny nepřetržité dodávky pitné vody. Po 3,5 letech provozovatel dodával pitnou vodu nepřetržitě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nevyhovující kvalita dodávané pitné vody z bakteriologického hlediska je již minulostí. Spokojenost zákazníků se službami vzrostla na 89 % v roce 2010.


Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků Vice

Jakarta, Indonésie: Soukromý provozovatel zdvojnásobil počet připojených zákazníků

9.7.

Pokrytí službami vzrostlo v Jakartě z 32 % v roce 1998 na 63,5 % v roce 2011. Počet připojených obyvatel se zvýšil o 1,3 mil. Díky mechanismus OBA (Output Based Aid) mohla společnost PALYJA připojit k vodovodní síti dalších 30 000 obyvatel. Dalších 16 000 lidí má přístup k vodě prostřednictvím instalovaných vodních kiosků.


 


Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství Vice

Senegal: Díky partnerství s privátním provozovatelem na špici afrického vodárenství

7.7.

Vodárenství v Senegalu je na poměrně vysoké úrovni ve srovnání se zbytkem subsaharské Afriky. Místním specifikem je dlouhodobá spolupráce veřejného a privátního sektoru v rámci tzv. PPP modelu. Zatímco v roce 1996 mělo přístup k veřejným vodovodním sítím pouze 80 % obyvatel měst, dnes je napojeno již 98,5 %.


Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod Vice

Maroko: Provozovatel pomohl uchránit záliv u Tangeru odstraněním znečištění odpadních vod

2.7.

V řadě míst na mořském pobřeží byly v roce 2002 vypouštěny odpadní vody nevyčištěné. O 10 let později bylo 95 % odpadních vod odkanalizováno, odváděno na čistírnu odpadních vod a odtud následně po vyčištění vypouštěno daleko v moři. Město Tanger si tak vylepšilo svoje postavení mezi turistickými a rekreačními letovisky.


Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti Vice

Polský Gdaňsk: soukromý provozovatel znovuotevřel místní pláže a zachránil turistický ruch v oblasti

30.6.

Tentokrát se podíváme do sousedního Polska, konkrétně Gdaňsku, kde ještě počátkem 90. let byla kvalita pitné vody bez nadsázky katastrofální. Toxické odpadní vody vytékaly přímo do moře, takže místní pláže byly uzavřené a pro turistické účely nevyužitelné. Spolupráce se soukromou vodárenskou společností situaci výrazně změnila k lepšímu.


Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby Vice

Petropolis v Brazílii: I v chudinských čtvrtích lze vybudovat funkční vodárenské služby

25.6.

Ve vzdálené Brazílii zahajujeme letní seriál, ve kterém se budeme věnovat zahraničním inspiracím. Jako první jsme vybrali brazilský Petropolis, ve kterém se komerčnímu provozovateli podařilo dosáhnout obdivuhodných výsledků. 


Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE