Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Čistírna odpadních vod v Jindřichově Hradci má nová dmychadla

Čistírna odpadních vod v Jindřichově Hradci má nová dmychadla

Jindřichohradecká čistírna odpadních vod má nová dmychadla. Jejich výměna byla součástí dlouhodobého projektu obnovy jedné z nejdůležitějších technologických částí čistírny, aeračního systému. Původní dmychadla pocházela z devadesátých let minulého století a byla již za hranicí své životnosti.

Celá akce trvala méně než 40 dnů. Nově instalovaná dmychadla jsou na vyšší technické úrovni a mají vysokou účinnost dodávek vzduchu. „Dmychadla jsou takovým pomyslným srdcem čistírny, slouží k provzdušňování nádrží, kde probíhá technologické čištění odpadní vody,“ vysvětluje vedoucí provozní oblasti Východ vodohospodářské společnosti ČEVAK Olga Štíchová. Výsledkem je účinnější technologie přinášející kromě jiného i poměrně velké úspory elektrické energie.

„Výměna, jejíž cena byla 8,6 mil Kč včetně DPH, byla náročná, protože všechny práce prováděli vodohospodáři za plného provozu a neměla žádný vliv na kvalitu čištěné vody,“
říká místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek. Práce budou pokračovat výměnou potrubí pro dodávku vzduchu do aktivačních nádrží a řídících a regulačních prvků. „Poslední etapou by měla být výměna provzdušňovacích elementů na čistírně.“ doplňuje Bohumil Komínek.

Foto: Wikipedia, Gardasdmnk, licence

12. 4. 2017 redakce
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE