Rewrite letters from the image.
 
 
detail

Český hydrometeorologický ústav vylepšil řízení kvality a rizik

Český hydrometeorologický ústav vylepšil řízení kvality a rizik

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) získal certifikát ISO 9001, který deklaruje vysokou úroveň systému managementu kvality. Novou verzi certifikátu udělila ústavu největší certifikační společnost Bureau Veritas.

„Jsme velmi rádi, že náš ústav získal jako jeden z prvních v České republice novou verzi certifikátu, osvědčující v praxi naše trvalé úsilí zajistit vysokou kvalitu výstupů a služeb ústavu, včetně jeho poboček, observatoří a staničních sítí. V rámci cílů kvality jsme přijali konkrétní cíle a opatření pro ústav jako celek, rovněž tak pro jednotlivé úseky a pobočky ČHMÚ,“ říká Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ.

Zvýšit úspěšnost vydávaných předpovědí
Mezi cíle byly zařazeny mj. postupy pro zvýšení úspěšnosti vydávaných předpovědí a výstrah systému integrované výstražné služby v oblasti operativní meteorologie a hydrologie, stabilizace kvality hydrologických předpovědí, zvýšení kvality informací o stavu znečištění ovzduší a rozvoj zpracování a využití radarových a družicových dat a produktů. „Naší trvalou snahou při uplatňování systému kvality podle normy ISO 9001:2015 s průběžnými interními a ročními externími audity je potvrdit vysokou odbornou úroveň informací a služeb poskytovaných ústavem,“ dodává Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ.

Norma stanovuje jednoznačné požadavky na management kvality
Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 – Systémy managementu kvality byla vytvořena se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky na systémy managementu kvality. „Její nová verze je více zaměřena na výsledky zlepšování, zvažování a vyhodnocování rizik, zvýšení míry zapojení vrcholového managementu. Norma je uzpůsobena pro použití v oblastech státní správy a služeb a dovoluje větší flexibilitu v dokumentaci,“ přibližuje Jakub Kejval, generální ředitel inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.
Cestu certifikace dle normy ISO 9001 si ČHMÚ vybral i z toho důvodu, že poskytuje vysoce profesionální služby nejen široké veřejnosti, ale zejména předpovědní, varovnou a hlásnou službu pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího systému. Kontinuální monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace s bezprostředním vlivem na vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší, je klíčovou činností v rámci systému krizového řízení a pro informování příslušných orgánů a veřejnosti.
 

3. 8. 2016 redakce
Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE