Rewrite letters from the image.
 
 
detail
Ing. Jana Bábíková

Opravdu chceme všichni platit za výjimky u dešťové vody?

Nedávno způsobil mediální prestřelku spor kolem dešťových vod. Média se stavěla na stranu majitelů výjimek a přitom jim unikla jednoduchá logika. V součastné době za výjimky v zákoně doplácíme všichni. Vše, co odteče z cest a železnic do kanalizace je rozpočítáno mezi nás - odběratele vody. Jinými slovy, pokud by tyto tzv. výjimky byly odstraněny, snížila by se ceny vody, konkrétně stočného. Ale hlavně stavitelé silnic a železnic by se museli zabývat tím, jak dešťovou vodu jímat a ekologicky využít a ne ji jenom jednoduše předat jinému subjektu k vyčištění. Však oni to zaplatí... "Oni" v tomto případě znamenáme my všichni. Každému musí být navíc jasné, že to není ideální řešení. Správné by bylo "po staru" dešťovou vodu využít pro zalévání parků atd. Ale to by zkomplikovalo stavební projekty, jednodušší je výjimku na dešťovou vodu "zalobovat".. A média byly kupodivu na straně těchto lobistů.

Jak se tyto probléy řeší v zahraničí? Např. v Německu se snaží dešťové vody, co nejvíce využít. Kromě ekologických důvodů je silným motivátorem také zpoplatnění odvádění dešťových vod do kanalizace. Poplatek je dán charakterem a velikostí plochy. Je to logická a správná cesta. Jak dlouho nám ještě bude trvat než zvítězí zdravý selský rozum nad vylobovaným systémem výjimek?

Reklama
Zasílat novinky
Anketa
Pijete vodu z kohoutku?
Blog
Ing. Jana Bábíková

Soukromý nebo veřejný ve vodárenství? Proč ne lepší nebo horší?

Ing. Jana Bábíková

S ideologickým bojem proti kapitalismu má na… VÍCE